PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Akademię Górnośląską w siedzibie głównej w Katowicach oraz w Wydziale Zamiejscowym AG w Żorach, otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Akredytacja 2015 - 2021

Akredytacja 2021 - 2027

Administracja europejska

Drukuj

KIERUNEK STUDIÓW: ADMINISTRACJA
POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia (licencjackie) 
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 lata (6 semestrów) 

 

SPECJALNOŚĆ: 
Administracja Europejska

 
Charakterystyka specjalności
Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą o instytucjach Unii Europejskiej, jej strukturach gospodarczych i finansowych, procedurach związanych z pozyskiwaniem, implementacją i zarządzaniem środkami pochodzącymi z funduszy unijnych, a także dysponujących wiedzą o systemach administracji w innych państwach członkowskich UE. Kształcenie w ramach tej specjalności obejmuje treści z zakresu prawa Wspólnot Europejskich, zasad funkcjonowania instytucji UE, polityk wspólnotowych, w tym szczególnie polityki regionalnej UE. Studenci zostają zapoznani również z systemami służby cywilnej w Europie, jak też nowymi trendami światowymi w administracji publicznej oraz uzyskują wiedzę i umiejętności pozwalające im na wdrażanie i posługiwanie się nowoczesnymi, bardziej efektywnymi, menedżerskimi metodami zarządzania sektorem publicznym.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci (licencjaci) AG specjalności Administracja Europejska są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w administracji krajowej, jak też w strukturach administracyjnych UE. Są również przygotowani do skutecznego wdrażania unijnej polityki rozwoju regionalnego, a także pozyskiwania środków finansowych pochodzących z funduszy pomocowych UE. Przykładowymi stanowiskami pracy, na których absolwenci AG specjalności Administracja Europejska mogą podjąć zatrudnienie, są: pracownicy organizacji międzynarodowych, instytucji Unii Europejskiej, konsultanci, doradcy krajowych i międzynarodowych firm konsultingowych pracujących na rzecz administracji rządowej, specjaliści ds. integracji europejskiej, pozyskiwania środków z funduszy europejskich, urzędnicy administracji celnej i skarbowej.

Kontynuacja kształcenia
Absolwenci AG (oraz innych uczelni) studiów I stopnia (studia licencjackie), kierunek Administracja, mają możliwość kontynuacji kształcenia w ramach studiów II stopnia (magisterskich) w AG na kierunku Zarządzanie na specjalności Zarządzanie w Administracji Samorządowej, bądź na innych specjalnościach lub uczelniach.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe zgodne ze standardem kształcenia obowiazującym na kierunku Administracja (www.nauka.gov.pl).

 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Historia administracji
 • Nauka o administracji
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
 • Konstytucyjny system organów państwowych
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Organizacja ochrony środowiska
 • Prawo pracy
 • Prawo administracyjne
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Postępowanie administracyjne
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Legislacja administracyjna
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Prawo urzędnicze
 • Ekonomia (mikro, makro)
 • Podstawy finansów
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy rachunkowości
 • Technologie informacyjne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Przedmioty humanistyczne - do wyboru
 • Język obcy (j.angielski lub j.niemiecki)
 • II język obcy - fakultet (j.angielski lub j.niemiecki)
 • Zajęcia rekreacyjno - sportowe (fakultet)
 • Praktyka zawodowa

Przedmioty specjalnościowe - obowiazujące w ramach specjalności Administracja Europejska (studia I stopnia)

 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Instytucje i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej
 • Podatki i prawo podatkowe
 • Prawo Wspólnot Europejskich
 • Prawo samorządu terytorialnego UE
 • Wspólne polityki UE i fundusze europejskie
 • Modele samorządu terytorialnego w UE
 • Wprowadzenie do międzynarodowych projektów inwestycyjnych
 • Gospodarka komunalna jednostek samorządu terytorialnego
 • Wprowadzenie na rynek pracy
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe

Kierunek studiów Administracja prowadzony przez Akademię Górnośląską w siedzibie głównej w Katowicach oraz w Wydziale Zamiejscowym AG w Żorach, otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Akredytacja 2015 - 2021

Akredytacja 2021 - 2027

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+