PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Projekt „GWSH szansą na przyszłość”

Drukuj

„GWSH - szansą na przyszłość”

jest projektem realizowanym w partnerstwie z firmą Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska, dofinansowanym ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytetu III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji niezbędnych na rynku pracy 150 studentów GWSH (na kierunku Psychologia i Pedagogika) poprzez realizacje kompleksowych programów wsparcia.

Projekt jest adresowany do studentów ostatniego i przedostatniego semetru studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunkach Psychologia i Pedagogika.

ŚCIEŻKA OBOWIĄZKOWA

INNOWACYJNE TECHNIKI DO PRACY Z MOTYWACJĄ W PRACY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA

Certyfikowany kurs coachingu oparty o międzynarodowe standardy International Coach Federation oraz Ministry of Coaching

Szkolenie Change Your Mind - innowacyjne narzędzia do pracy coachingowej

Wizyty studyjne u pracodawców

KURS DO WYBORU

DORADCA ZAWODOWY
MEDIATOR RODZINNY
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

DODATKOWO KAŻDY UCZESTNIK PROJEKTU OTRZYMA KODY DO PLATFORMY SZKOLENIOWEJ Z DOSTĘPEM DO KURSU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

 

 

TERMINY EDYCJI 2017

-> CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS KURSÓW

 

CERTYFIKOWANY KURS COACHINGU:

Szkolenie oparte na międzynarodowych standardach International Coach Federation oraz eklektycznym podejściu Ministry of Coaching. Kompleksowo przygotowuje do pełnienia roli coacha w organizacji. Wyposaża w kompetencje do prowadzenia sesji coachingowych z Klientami indywidualnymi i grupowym.

Szkolenie składa się z:

  • 2 akredytowanych sesji
  • Grupowej sesji mentorskiej
  • 3 indywidualnych sesji mentorskich

 

CHANGE YOUR MIND

Szkolenie wyposaża uczestnika w komplet innowacyjnych narzędzi do pracy indywidualnej i grupowej. Uczestnicy podczas warsztatów pracują w parach będąc w roli coacha i klienta. Niektóre metody przepracowują indywidualnie, a inne na forum grupowo. Efektem takiej pracy dla uczestnika jest zdobycie umiejętności

prowadzenia klienta w sesji z wykorzystaniem CYM jak również poznanie jak działają karty, jakie wywołują emocje, jak wspierają samopoznanie i jak prowokują do działania.  

 

PROPONOWANE KURSY DODATKOWE (UCZESTNIK PROJEKTU WYBIERA JEDEN Z PONIŻSZYCH):

1) MEDIATOR RODZINNY

Program warsztatów dostarcza niezbędnej wiedzy i specjalistycznych narzędzi do pełnienia roli mediatora rodzinnego. Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi (w formie warsztatowej). Po zakończonym kursie student przystąpi do egzaminu zewnętrznego i po otrzymaniu pozytywnego wyniku otrzyma certyfikat MC.

Czas trwania kursu: 60 godzin dydaktycznych

2) DORADCA ZAWODOWY

Kurs kompleksowo przygotowuje do pełnienia roli doradcy zawodowego. Obejmuje zagadnienia: Rola i rodzaje grupy w poradnictwie grupowym, doradca zawodowy w roli trenera, etapy pracy w grupie, formy i metody

prowadzenia grupowego doradztwa zawodowego. Po zakończonym kursie student przystąpi do egzaminu zewnętrznego i po otrzymaniu pozytywnego wyniku otrzyma certyfikat MC.

Czas trwania kursu: 60 godzin dydaktycznych

3) OPIEKUN OSOBY STARSZEJ Z ELEMENTAMI GERANTOPEDAGOGIKI

Kurs obejmuje wiadomości teoretyczne tj. gerontologia, pierwsza pomoc i obsługa medyczna, komunikacja interpersonalne. Po zakończonym kursie student przystąpi do egzaminu zewnętrznego i po otrzymaniu pozytywnego wyniku otrzyma certyfikat MC.

Czas trwania kursu - 45 godzin dydaktycznych

 

Wizyty studyjne w ramach projektu pn. "GWSH - szansą na przyszłość" odbyły się do tej pory w następujących placówkach:

- Centrum Komunikacji i Mediacji "DIALOG" w Dąbrowie Górniczej
http://www.ckimdialog.eu/

 - Training Partners Sp. z o.o. w Gliwicach
https://trenerzy.pl/

 

Okres realizacji projektu:

01.04.2016 – 30.09.2018

  

Kontakt:

ul. Harcerzy Września nr 3, pokój A114

40-659 Katowice – Piotrowice

Sylwia Grządziel – Koordynator projektu, nr tel. 723-868-070, prk1@gwsh.pl

 

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+