PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Festiwal Zdrowia i Urody

Drukuj

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego (dawniej GWSH) realizuje projekt pn. „Festiwal Zdrowia i Urody”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” na podstawie umowy nr SONP/SN/513665/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku

 

Dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa. 

 

Celem Festiwalu Zdrowia i Urody jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych, w tym wyników badań, a także prac rozwojowych z takich dziedzin jak: fizjoterapia, kosmetologia, psychologia i pielęgniarstwo, poprzez organizację warsztatów pokazowych z częścią praktyczną, a także udział w diagnozach indywidualnych i specjalistycznym doradztwie medycznym. Tematyka festiwalu porusza wybrane zagadnienia z zakresu medycyny, zdrowia fizycznego i psychicznego, a także urody, pogrupowane w trzy moduły: Uroda łączy pokoleniaZdrowie łączy pokoleniaNauka łączy pokolenia.

 Podstawowym założeniem projektu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk medycznych, dzięki któremu nastąpi popularyzacja zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, dorosłych oraz seniorów, a także powrót do zdrowia fizycznego i pośrednio psychicznego w czasach postcovidowych. Planowane są cztery edycje projektu.

W każdej z czterech planowanych edycji (styczeń 2022, maj 2022, wrzesień 2022, maj 2023) GWSH planuje analogiczną listę warsztatów, a także badań indywidualnych i doradztw, z analogiczną liczbą godzin, a także prowadzącymi wykładowcami i diagnostami (w ramach możliwości organizacyjnych zapewnienia takiej stałości). Łącznie w trakcie projektu planujemy 31 wydarzeń w każdej z 4 edycji, tj.: 18 warsztatów oraz 13 rodzajów badań i doradztwa. 

Beneficjentami bezpośrednimi Festiwalu Nauki i Urody są: uczestnicy warsztatów i badań. Beneficjentem pośrednim są wszystkie osoby, które skorzystają z udostępnionych materiałów w formie filmów w Internecie oraz streamingu na żywo. 

Na realizację działań związanych z przedsięwzięciem Ministerstwo przyznało Uczelni środki finansowe w wysokości ogółem 900 000,00 zł, słownie złotych: dziewięćset tysięcy złotych. Całkowita wartość: 1 177 835, słownie złotych: milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści pięć.

Zobacz FZiU Edycja I

Zobacz FZiU Edycja II

Zobacz FZiU Edycja III

Zobacz FZiU Edycja IV

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+