Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zarządzanie projektami w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Drukuj

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania w Jednostkach Samorzadu Terytorialnego.

CEL SZKOLENIA:

  • Wypracowanie podejścia projektowego w organizacji poprzez rozwinięcie umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania wszystkimi modułami projektu wg metodyki PMI
  • Zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania jakością i kosztami w projekcie, z uwzględnieniem elementów szacowania kosztów, zarządzania dochodowością projektu, a przede wszystkim kontrolowania poziomu wydatków i odnoszenie ich do przyjętego i zatwierdzonego kosztorysu

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dowiedzą się:

  • Jakie korzyści z zarządzania projektowego można odnieść w organizacji
  • Jakie są efektywne i jednocześnie proste zasady organizacji pracy projektowej pozwalające na funkcjonowanie w symbiozie z codziennym funkcjonowaniem organizacji

Uczestnicy nabędą umiejętności:

  • Zarządzania czasem projektu: metod budowania sieci projektu, szacowania czasów realizacji zadań, określania ścieżki krytycznej i zapasów czasu, budowania i kontroli harmonogramu
  • Zarządzania ryzykiem, począwszy od identyfikacji ryzyk, poprzez reagowanie i ich monitorowanie, kontrolowanie postępów, zarządzanie i pracę w zespole projektowym oraz zarządzania procesem zmian
  • Prawidłowego rozliczenia i zakończenia projektu

PROGRAM:

1.      Wstęp do projektów i metodyki zarządzania projektami

      ·       Rozwój metodyki i wiedzy związanej z zarządzaniem projektami

      ·       Przegląd dostępnych i uprawianych metodologii

      ·       Omówienie metodyki PMI i jej zastosowań

2.      Faza rozpoczęcia projektu

      ·       Identyfikowanie problemów mogących pojawić się na etapie początkowym projektu

      ·       Wybór menedżera projektu – jedna z krytycznych decyzji fazy rozpoczęcia

      ·       Organizacja projektu – planowanie procesu realizacji projektu

3.      Kontrolowanie i zarządzanie obszarami projektu

      ·       Definiowanie celów projektowych – kto i kiedy to robi

      ·       Opracowywanie idei i konceptów projektowych

      ·       Wybór ścieżek rozwoju w projekcie i definiowanie wariantowości

4.      Jak planuje się realizację projektu

      ·       Podział pracy w projekcie oraz planowanie zasobów do prac projektowych - alokacja zasobów osobowych

      ·       Diagram Gantta i plan projektu w praktyce

      ·       Ścieżka krytyczna w projekcie – czy się przydaje i ile czasu jej poświęcać?

5.      Analiza ryzyka w projekcie

      ·       Identyfikowanie ryzyk

      ·       Monitorowanie i reagowanie na ryzyka

6.      Koszty w projekcie i zarządzanie nimi

      ·       Szacowanie kosztów projektu – fundamenty efektywności

      ·       Czy projekt musi być dochodowy – zwrot z inwestycji

      ·       Kontrola kosztów w każdej fazie realizacji projektu

7.      Aspekty jakości projektu

      ·       Planowanie i przeglądy jakości w projekcie oraz kontrola jakości

8.      Kontrola postępów projektu

      ·       Kamienie milowe – niezbędne czy mało przydatne?

      ·       Kontrola harmonogramu realizacji projektu, zarządzanie zmianami

9.      Zespół projektowy

      ·       Budowanie i rozwój zespołu projektowego

      ·       Spotkania zespołu i komunikacja w projekcie

10.    Zamknięcie projektu

      ·       Przygotowanie raportu końcowego i odbiór projektu

      ·       Wnioski z projektu

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA

Dariusz Kosiorek - wykładowca, trener i konsultant oraz praktyk zarządzania. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia MBA w Akademii L. Koźmińskiego, studia podyplomowe z Nowoczesnego Marketingu w Wyższej Szkole Bankowej oraz studia z Coachingu Międzynarodowego w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego. Opiekun studiów podyplomowych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Ekspert ds. metodologii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz autor publikacji poświęconych Opracowaniu i Upowszechnieniu Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych.

 

CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: szkolenie zamknięte / chętnych prosimy o kontakt

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 3

KOSZT UCZESTNICTWA: 760 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+