Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Podróże służbowe, jazdy lokalne, używanie samochodów słuzbowych do celów prywatnych

Drukuj

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących posiadających podstawową wiedzę dot. podróży służbowych, pracowników rozliczających koszty związane z podróżami, księgowych, pracowników działów kadrowo-płacowych, doświadczonych praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę.

CEL SZKOLENIA:

 • Przedstawienie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych
 • Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i zagadnień praktycznych w zakresie prowadzenia ewidencji i rozliczania podróży służbowych
 • Zaprezentowanie licznych przykładów rozwiązywania problemów związanych z podróżami służbowymi w codziennej pracy

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak po zmianach w przepisach ustalać przychód pracownika za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych
 • Jak prowadzić ewidencję dotyczącą jazd lokalnych, w których pracownik wykorzystuje samochód prywatny
 • Jaka rekompensata przysługuje pracownikom po zakończonej podróży służbowej (krajowej i zagranicznej)

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Rozliczania wypłaconych ryczałtów względem ZUS i US
 • Rozliczania należności przysługujących za podróż służbową
 • Rozliczania nadgodzin wypracowanych w trakcie podróży służbowych

PROGRAM:

 1. Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
 • Omówienie zmian wprowadzonych od 01.01.2015 r.
 • Ustalanie wartość pieniężnej nieodpłatnego świadczenia po zmianach w przepisach
 1. Ryczałt na jazdy lokalne
 • Podstawy prawne wypłaty ryczałtu
 • Ograniczenie stawek za kilometr
 • W jakiej wysokości wypłacić ryczałt dla niepełnoetatowca
 • Składkowanie i opodatkowanie
 1. Pojęcie podróży służbowej w świetle przepisów Kodeksu Pracy
 • Koszty noclegu pracownika poza siedzibą firmy a powstanie przychodu ze stosunku pracy – wyrok NSA z 2014 r.
 • Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej
 1. Rozliczanie podróży służbowych
 • Wspólne przepisy dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych
 • Należności przysługujące pracownikom z tytułu podróży służbowej
 • Podróż krajowa:
 • Dieta: wysokość, koszty wyżywienia, wyjątki
 • Koszt noclegu: zwrot kosztów a ryczałt, odmowa wypłaty ryczałtu – studium przypadków
 • Koszty dojazdów: zwrot kosztów a ryczałt, odmowa wypłaty ryczałtu – studium przypadków
 • Podróż zagraniczna:
 • Czas podróży zagranicznej w zależności od środka transportu
 • Łączny czas podróży służbowej połączonej z odbyciem podróży krajowej
 • Dieta: przeznaczenie, wysokość, odmowa wypłaty – studium przypadków
 • Koszty przejazdów i dojazdów: wysokość ryczałtu, zwrot kosztów, odmowa wypłaty ryczałtu
 • Koszty noclegu
 1. Zaliczki pieniężne
 2. Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej
 • Dojazd i powrót z podróży przypadającej poza godzinami pracy a czasu pracy
 • Nadgodziny w podróży służbowej i ich rekompensacja

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA

Przemysław Jeżek - specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS.

 

 

 

 

 

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 8 h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: Do ustalenia, godz. 9.00-16.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 3

KOSZT UCZESTNICTWA: 390 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY: Magdalena Baron, Katarzyna Westerowska
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+