Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Płace od A do Z - zasady rozliczania wynagrodzeń i zasiłków

Drukuj

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących, pracowników działów kadrowo-płacowych, doświadczonych praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę.

CEL SZKOLENIA:

 • Kompleksowe omówienie problematyki rozliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem stanu prawnego w roku 2015
 • Zaprezentowanie licznych przykładów dotyczących rozwiązywania problemów związanych z rozliczaniem wynagrodzeń w codziennej pracy

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakimi wskaźnikami posługiwać się, aby w prawidłowy sposób rozliczyć wynagrodzenia
 • Jak w prawidłowy sposób sporządzać listy płac

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Praktycznego rozliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego

PROGRAM:

 1. Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2015r.
 • Dodatek za pracę w porze nocnej
 • Obowiązek i zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP (aktualne stanowiska ZUS)
 • Roczne ograniczenie składek E-R i jego skutki, podstawa składek E-R osób przebywających na urlopach wychowawczych (aktualne stanowisko ZUS)
 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę
 • Gwarancja zapewnienia pracownikowi minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia a stała stawka wynagrodzenia/stawka godzinowa
 1. Wynagrodzenie za część miesiąca
 • Wynagrodzenie za część miesiąca pracownika zatrudnionego / zwolnionego w trakcie miesiąca, chorującego, przebywającego na urlopie wypoczynkowym / bezpłatnym / wychowawczym (aktualne stanowisko PIP)
 • Zmiana etatu / wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego
 1. Ustalenie podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy
 2. Ustalenie podstawy do naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy
 • Ustalenie współczynnika do obliczenia ekwiwalentu za urlop
 • Ustalenie podstawy w przypadku nieprzepracowania pełnych 3 miesięcy
 • Uzupełnianie wynagrodzenia do pełnego miesiąca
 1. Wynagrodzenie za inne nieobecności w pracy
 2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
 • Obliczanie wysokości wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Rozliczanie nadgodzin pracowników niepełnoetatowych
 1. Podstawa do wypłaty wynagrodzenia i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
 • Nabywanie prawa do świadczeń chorobowych
 • Wysokość świadczeń chorobowych
 • Ustalenie podstawy naliczania świadczeń chorobowych
 1. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków chorobowych
 • Kolejność dokonywania potrąceń, maksymalne kwoty potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków chorobowych, ustalanie kwoty wolnej od potraceń
 • Dokonywanie potrąceń ze świadczeń socjalnych
 1. Zwrot składek emerytalno-rentowych w związku z przekroczeniem rocznego limitu
 • Ustalanie rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
 • Zwrot nadpłaconych składek pracownikom / byłym pracownikom
 • Korekta deklaracji rozliczeniowych ZUS w związku z przekroczeniem rocznego limitu
 1. Zasady rozliczania korekt
 • Korekta składek ZUS a ustalenie zaliczki na podatek
 • Zaniżenie składek ZUS oraz zaliczki na podatek
 • Zakwalifikowanie wynagrodzenia chorobowego jako zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA:

Przemysław Jeżek - specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS.

 

 

 

 

 

CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: Do ustalenia, godz. 9.00-16.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 3

KOSZT UCZESTNICTWA: 760 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY: Magdalena Baron, Katarzyna Westerowska
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+