PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Zastosowanie gipsów hamujących w usprawnianiu dzieci z wzmożonym napięciem mięśniowym – warsztaty praktyczne

Drukuj

Zastosowanie gipsów hamujących w usprawnianiu dzieci z wzmożonym napięciem mięśniowym – warsztaty praktyczne

 

                                                 Kurs jest kursem warsztatowym praktycznym

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, fizjoterapeutów z tytułem licencjata, lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej), studentów ostatnich lat fizjoterapii.

Od osób przystępujących do warsztatów praktycznych wymagamy ukończenia wcześniej jednego ze szkoleń:

- Fizjoterapia Dziecka Ryzyka
- kurs NDT Bobath Basic

lub innych kursów i szkoleń z dziedziny fizjoterapii w pediatrii.

Tematyka kursu dotyczy aktualnych możliwości usprawniania dzieci z różnymi typami wzmożonego napięcia mięśniowego. Problem zaprezentowany jest w dwóch aspektach, w zakresie normalizacji napięcia:

 • posturalnego (centralnego)
 • dystalnego 

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. 


Część teoretyczna przedstawia specyfikę usprawniania w różnych okresach rozwojowych, czyli na różnych etapach rozwoju spastyczności. 

W części praktycznej zaprezentowane zostaną dzieci, u których zastosowano wybrane metody leczenia spastyczności.

 

Cel szkolenia:

1)   Omówienie przyczyn różnych form wzmożonego napięcia mięśniowego (DCD, spastyczność, sztywność)

2)   Opanowanie diagnostyki różnicującej celem doboru odpowiednich środków terapeutycznych

3)   Opanowanie praktycznych umiejętności zakładania gipsów hamujących.

Efekty szkolenia

Wiedza

 • Uczestnik posiada wiedzę z zakresu przyczyn powstawania różnych form wzmożonego napięcia mięśniowego
 • Uczestnik potrafi samodzielnie przeprowadzić diagnozę dziecka z różnymi formami wzmożonego napięcia,
 • Uczestnik potrafi przeprowadzić testy różnicujące dla różnych form wzmożonego napięcia mięśniowego

Umiejętności

 • Uczestnik potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu diagnostyki różnicującej typy wzmożonego napięcia mięśniowego
 • Uczestnik potrafi zastosować odpowiednie środki fizjoterapeutyczne w zależności od typu wzmożonego napięcia mięśniowego,
 • Uczestnik potrafi odpowiednio wyjaśnić rodzicom mechanizmy działania różnych metod usprawniania stosowanego u osób ze wzmożonym napięciem,
 • Uczestnik zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi,

Kompetencje społeczne

 • Uczestnik jest świadom własnych ograniczeń,
 • Uczestnik okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności,
 • Uczestnik potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie promocji różnych form aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych,
 • Uczestnik samodzielnie potrafi zorganizować i poprowadzić zajęcia w oparciu o współczesną wiedzę z zakresu fizjoterapii pediatrycznej


PROGRAM:

Program szczegółowy:

9.00 – 10.30

Wykład: Charakterystyka różnych form wzmożonego napięcia (DCD, spastyczność, sztywność).

10.30 – 10.45 – przerwa kawowa

 

10.45 – 12.15

Ćwiczenia: Praktyczne wykorzystanie testów różnicujących typy zaburzeń napięcia mięśniowego.

12.15 – 12.45 – przerwa obiadowa

 

12.45–14.15

Wykład: Wpływ gipsów hamujących na wybrane parametry posturalne – doświadczenia kliniczne

Ćwiczenia: Praktyczne szkolenie w zakresie zakładania gipsów hamujących – demonstracja na dziecku

14.15 – 14.30 –  przerwa kawowa

14.30 – 16.00

Ćwiczenia:  Praktyczne szkolenie w zakresie zakładania gipsów hamujących – ćwiczenia na sobie.

 

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA

 

dr n. k. f. Anna Gogola  - Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, prelegent szeregu konferencji, kierownik 2 projektów naukowo-badawczych w zakresie opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy z wieloletnim stażem pracy, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą, współtwórca metody DENEMS.

dr hab. n.k.f. profesor AWF-Katowice Małgorzata Matyja 

Specjalista rehabilitacji, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest także współautorką podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną „Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela Bobathów” (1997, 1998) i przez AWF w Katowicach w 2005. Współautor podręcznika „Edukacja sensomotoryczna niemowląt” wydanego w 2005. Monografia habilitacyjna: „Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży”.

Ma wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, staże zagraniczne i kursy: Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizowała pierwszy kurs NDT-Bobath prowadzony w języku polskim (1995) oraz kolejne latach 1997 i 2001.

Obecnie jest kierownikiem Zakładu Fizjoterapii Wieku Rozwojowego w AWF-Katowice.


 NAJBLIŻSZY TERMIN:  22.10.2022 r.

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ:  sobota: 09.00 - 16.00, 

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek B GWSH, ul. Harcerzy Września 1939 nr 5, Aula III/ I Piętro

KOSZT UCZESTNICTWA: 500 zł /osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne, konieczność przywiezienia przez każdą osobę podkładki ze sklejki o kształcie i wielkości stopy. Podkładka będzie potrzebna do zakładania gipsu w trakcie zajęć praktycznych.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+