Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Analiza wzorców ruchowych niemowląt i małych dzieci oraz określenie kryteriów kwalifikacji do terapii neurorozwojowej. Kurs diagnostyczny dla lekarzy.

Drukuj

Kurs przeznaczony dla lekarzy.

CEL SZKOLENIA:

Celem kursu jest prezentacja prawidłowych wzorców ruchowych małego dziecka oraz wskazanie kryteriów kwalifikacji do usprawniania neurorozwojowego z punktu widzenia fizjoterapii. W okresie niemowlęcym diagnostyka fizjoterapeutyczna opiera się na ocenie jakości reakcji nastawczych/prostowania oraz reakcji równowagi, natomiast w późniejszym okresie rozwojowym na ocenie stabilizacji ciała oraz wzorców chodu.

Dodatkowym celem jest integracja środowisk medycznych i fizjoterapeutycznych zajmujących się motorycznym aspektem rozwoju małego dziecka, a także uściślenie nomenklatury, aby treści przekazywane rodzicom wykazywały spójność i kompatybilność. -motorycznymi”.

PROGRAM: 

1. Analiza prawidłowych wzorców motorycznych niemowlęcia w pierwszym roku życia.

2. Kryteria kwalifikacji niemowląt do terapii neurorozwojowej na podstawie oceny jakości wzorców reakcji nastawczych i równowagi - demonstracja diagnozy niemowląt.

3. Analiza prawidłowych wzorców posturalnych i motorycznych u dzieci małych.

4. Kryteria kwalifikacji małych dzieci do terapii neurorozwojowej na podstawie oceny stabilizacji ciała – demonstracja diagnozy dziecka małego.

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA

doc. dr n.k.f. Małgorzata Matyja Specjalista rehabilitacji II stopnia, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii, w tym podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną -"Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela" (1997, 1998) i przez AWF w Katowicach w 2005. 
W 2005 ukazał się również podręcznik "Edukacja sensomotoryczna niemowląt".
Wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider i asystent wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, liczne staże zagraniczne Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizatorka pierwszego kursu NDT-Bobath prowadzonego w języku polskim (1995) oraz w kolejnych latach 1997-2001.

dr n. k. f. Anna Gogola Pracownik naukowy Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii na AWF Katowice. Terapeuta neurorozwojowy, absolwentka kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej między innymi kursu NDT Bobath – podstawowego oraz Baby, Integracji Sensomotorycznej, Psychomotoryki oraz ogólnych kursów z zakresu fizjoterapii – Kinesiology taping, Neurodynamiki, Bobath dla dorosłych. Współautor i realizator projektu Studiów Podyplomowych pt „Nerorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” oraz instruktor szkoleń z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy. Autorka licznych publikacji z zakresu fizjoterapii pediatrycznej.

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 8 h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: 15.10.2017 r.    KURS ODWOŁANY

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: 9.00-16.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 490 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+