PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – ćwiczenia psychofizyczne w oparciu o system hatha-joga

Drukuj

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – ćwiczenia psychofizyczne w oparciu o system hatha-joga

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, instruktorów fitness, nauczycieli WF-u, trenerów, studentów AWF-u, osób doświadczonych w pracy z ciałem.

CEL SZKOLENIA:

 • Przygotowanie do prowadzenia zajęć ruchowych z wykorzystaniem systemu jogi
 • Przedstawienie fizjoterapeutycznych aspektów prowadzenia zajęć
 • Zrozumienie połączenia pracy z ciałem i umysłem (Yoga Coaching)
 • Propagowanie kultury fizycznej

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Wiedza: 

 • Uczestnik zdobył wiedzę w zakresie metodyki prowadzenia zajęć ruchowych z wykorzystaniem systemu jogi,
 • Uczestnik zdobył wiedzę w zakresie nazewnictwa i zasad pracy w asanach (pozycjach w jodze),
 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie anatomii i fizjologii człowieka w kontekście praktyki jogi,
 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie technik relaksująco-koncentrujących.

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi poprowadzić rekreacyjne zajęcia ruchowe z wykorzystaniem systemu jogi,
 • Uczestnik potrafi pracować z grupą,
 • Uczestnik potrafi skorygować ćwiczących w poszczególnych asanach (pozycjach w jodze),
 • Uczestnik potrafi zaproponować modyfikacje ćwiczeń dla osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi,
 • Uczestnik potrafi wyjaśnić zasady prozdrowotnej pracy z ciałem oraz jej efekty.

Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik jest gotowy i zmotywowany do propagowania kultury fizycznej,
 • Uczestnik chce pomagać ludziom w podnoszeniu ich sprawności psycho-fizycznej,
 • Uczestnik potrafi wdrożyć zdobytą wiedzę w praktykę.

PROGRAM:

 1. Cele jogi
 2. Korzyści praktyki jogi
 3. Joga i fitness. Kultura fizyczna
 4. Joga a stres
 5. Filozofia asan
 6. Ośmiostopniowa ścieżka jogi
 7. Praca z umysłem - Yoga Coaching
 8. Pedagogiczne aspekty jogi
 9. Asany (pozycje stojące, siedzące, skłony, skręty, wygięcia do tyłu, pozycje odwrócone)
 10. Anatomia i fizjologia hatha-jogi (układy: kostno-mięśniowy, powięziowy, wewnątrzwydzielniczy, oddechowy, krążenia, nerwowy, pokarmowy)
 11. Fascial Yoga (joga powięziowa)
 12. Trening mięśni dna miednicy w praktyce jogi
 13. Uwalnianie mięśniowo-powięziowe przy pomocy foam rollerów, piłeczek tenisowych
 14. Joga w czasie ciąży i połogu
 15. Fizjologia i metody relaksacji
 16. Terapeutyczne aspekty jogi

INFORMACJE DODATKOWE:

Kurs przygotowuje instruktorów do samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć. Szkolenie instruktora hatha - joga wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu jakie pojawia się w rosnącej ilości ośrodków praktyki jogi. Rosnąca popularność praktyki jogi wymaga znajomości zagadnień z zakresu psychologii i filozofii jogi oraz anatomii i fizjologii człowieka.

Po ukończeniu szkolenia i spełnieniu wymagań, absolwenci uzyskują uprawnienia - legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej AG - Hatha - Joga, uprawniającej do podjęcia pracy w szkołach, klubach sportowo-rekreacyjnych, zakładach pracy, ośrodkach wypoczynkowych i kolonijnych.

Na zajęciach praktycznych uczestnicy mają do dyspozycji sprzęt do celów praktykowania jogi (maty, klocki, koce do jogi, pasy, etc).

Zaliczenie: kurs kończy się egzaminem zawierającym elementy teoretyczne i praktyczne.

Uwagi: przed zajęciami uczestnicy podpisują oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające możliwość uczestniczenia w kursie.

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

 

 

 

 

 

 

 mgr Paweł Kamiński 

założyciel Akademii Jogi i Terapii Ruchem w 2002 r. Praktykę jogi rozpoczął 20 lat temu w Akademii Hatha–jogi Sławomira Bubicza w Warszawie, uczestniczył w warsztatach prowadzonych przez uznanych na świecie nauczycieli: Faeq Biria, Corin Biria, Lois Steinberg, Rity Keller, Konrada Kocota. Posiada uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej kinezypsychoprofilaktyki w oparciu o hatha–jogę. Charakteryzuje go niekonwencjonalne prowadzenie zajęć - prowokuje i inspiruje nawiązując do filozofii jogi i stoicyzmu (Yoga Coaching). Jego ideą jest podnoszenie społecznej kultury fizycznej.

dr Damian Sikora – specjalista fizjoterapii, pracownik naukowo-dydaktyczny, czynny uczestnik szeregu konferencji, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Terapeuta z dwunastoletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami ortopedycznymi. Stale współpracuje jako fizjoterapeuta z zawodnikami klubów piłkarskich i hokejowych. Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z zakresu diagnostyki obrazowej i ortopedii.    

CZAS TRWANIA: 18 dni, 144 h szkoleniowych (zajęcia teoretyczne 73 h i zajęcia praktyczne 71 h)

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE: maksymalnie 18 osób 


KOLEJNY TERMIN:  18.03.2023 r. - 25.06.2023 r.  rekrutacja otwarta 

marzec 2023
18-19.03.2023 - 1 zjazd
kwiecień 2023
01-02.04.2023 - 2 zjazd
15-16.04.2023 - 3 zjazd
22-23.04.2023 - 4 zjazd
maj 2023
06-07.05.2023 - 5 zjazd
20-21.05.2023 - 6 zjazd
czerwiec 2023
03-04.06.2023 - 7 zjazd
17-18.06.2023 - 8 zjazd
24-25.06.2023 - 9 zjazd (25.06.2023 - egzamin)

___________________________________________________________________________________________  

GODZINY REALIZACJI: 08:00 - 15:00

MIEJSCE REALIZACJI: budynek C - Akademii Górnośląskiej ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice

CENA: 2200 zł brutto/ osobę 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu a także legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej AG, która uprawnia do podjęcia pracy w szkołach, klubach sportowo-rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynkowych oraz kolonijnych.

INFORMACJE I ZAPISY: 

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

Informacje merytoryczne: 601 352 734 lub 697 100 998

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+