PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – ćwiczenia psychofizyczne w oparciu o system hatha-joga

Drukuj

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, instruktorów fitness, nauczycieli WF-u, trenerów, studentów AWF-u, osób doświadczonych w pracy z ciałem.

CEL SZKOLENIA:

 • Przygotowanie do prowadzenia zajęć ruchowych z wykorzystaniem systemu jogi
 • Przedstawienie fizjoterapeutycznych aspektów prowadzenia zajęć
 • Zrozumienie połączenia pracy z ciałem i umysłem (Yoga Coaching)
 • Propagowanie kultury fizycznej

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Wiedza: 

 • Uczestnik zdobył wiedzę w zakresie metodyki prowadzenia zajęć ruchowych z wykorzystaniem systemu jogi,
 • Uczestnik zdobył wiedzę w zakresie nazewnictwa i zasad pracy w asanach (pozycjach w jodze),
 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie anatomii i fizjologii człowieka w kontekście praktyki jogi,
 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie technik relaksująco-koncentrujących.

 Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi poprowadzić rekreacyjne zajęcia ruchowe z wykorzystaniem systemu jogi,
 • Uczestnik potrafi pracować z grupą,
 • Uczestnik potrafi skorygować ćwiczących w poszczególnych asanach (pozycjach w jodze),
 • Uczestnik potrafi zaproponować modyfikacje ćwiczeń dla osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi,
 • Uczestnik potrafi wyjaśnić zasady prozdrowotnej pracy z ciałem oraz jej efekty.

 Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik jest gotowy i zmotywowany do propagowania kultury fizycznej,
 • Uczestnik chce pomagać ludziom w podnoszeniu ich sprawności psycho-fizycznej,
 • Uczestnik potrafi wdrożyć zdobytą wiedzę w praktykę.

Kurs przygotowuje instruktorów do samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć. Szkolenie instruktora hatha - joga wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu jakie pojawia się w rosnącej ilości ośrodków praktyki jogi. 
Rosnąca popularność praktyki jogi wymaga znajomości zagadnień z zakresu psychologii i filozofii jogi oraz anatomii i fizjologii człowieka.

Po ukończeniu szkolenia i spełnieniu wymagań, absolwenci uzyskują uprawnienia - legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej AG - Hatha - Joga, uprawniającej do podjęcia pracy w szkołach, klubach sportowo-rekreacyjnych, zakładach pracy, ośrodkach wypoczynkowych i kolonijnych.

PROGRAM:

1. Cele jogi

2. Korzyści praktyki jogi

3. Joga i fitness. Kultura fizyczna

4. Joga a stres

5. Filozofia asan

7. Ośmiostopniowa ścieżka jogi

8. Praca z umysłem - Yoga Coaching

9. Pedagogiczne aspekty jogi

10. Asany (pozycje stojące, siedzące, skłony, skręty, wygięcia do tyłu, pozycje odwrócone)

11. Anatomia i fizjologia hatha-jogi (układy: kostno-mięśniowy, powięziowy, wewnątrzwydzielniczy, oddechowy, krążenia, nerwowy, pokarmowy)

12. Fascial Yoga (joga powięziowa)

13. Trening mięśni dna miednicy w praktyce jogi

14. Uwalnianie mięśniowo-powięziowe przy pomocy foam rollerów, piłeczek tenisowych

15. Joga w czasie ciąży i połogu

16. Fizjologia i metody relaksacji

17. Terapeutyczne aspekty jogi


PROWADZĄCY:

 Paweł Kamiński 

założyciel Akademii Jogi i Terapii Ruchem w 2002 r. Praktykę jogi rozpoczął 20 lat temu w Akademii Hatha–jogi Sławomira Bubicza w Warszawie, uczestniczył w warsztatach prowadzonych przez uznanych na świecie nauczycieli: Faeq Biria, Corin Biria, Lois Steinberg, Rity Keller, Konrada Kocota. Posiada uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej kinezypsychoprofilaktyki w oparciu o hatha–jogę. Charakteryzuje go niekonwencjonalne prowadzenie zajęć - prowokuje i inspiruje nawiązując do filozofii jogi i stoicyzmu (Yoga Coaching). Jego ideą jest podnoszenie społecznej kultury fizycznej.

 

dr Damian Sikora – specjalista fizjoterapii, 

Pracownik naukowo-dydaktyczny, czynny uczestnik szeregu konferencji, autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Terapeuta z dwunastoletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami ortopedycznymi. Stale współpracuje jako fizjoterapeuta z zawodnikami klubów piłkarskich i hokejowych. Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z zakresu diagnostyki obrazowej i ortopedii.    

 

grupa liczy max 18 osób. 

CZAS TRWANIA: 18 dni, 144 h szkoleniowych (zajęcia teoretyczne 74 h i zajęcia praktyczne 70 h)

NAJBLIŻSZY TERMIN:  24.09.2022 - 29.01.2023 r.  KURS W TRAKCIE 

Wrzesień 2022

24-25.09.2022 - 1 Zjazd

Październik 2022

08-09.10.2022 - 2 Zjazd

22-23.10.2022 - 3 Zjazd

Listopad 2022

05-06.11.2022 - 4 Zjazd

19-20.11.2022 - 5 Zjazd

Grudzień 2022

03-04.12.2022 - 6 Zjazd

17-18.12.2022 - 7 Zjazd

Styczeń 2023

14-15.01.2023 - 8 Zjazd

28-29.01.2023 - 9 Zjazd (29.01.2023 EGZAMIN)


KOSZT UCZESTNICTWA: 2 200 zł brutto/osobę  - (brak miejsc - tylko lista rezerwowa)

GODZINY ZAJĘĆ: 08:00 - 15:00

MIEJSCE REALIZACJI: BUDYNEK C lub B Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice/ ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3, 40-659 Katowice

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, certyfikat ukończenia kursu a także legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej AG, która uprawnia do podjęcia pracy w szkołach, klubach sportowo-rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynkowych oraz kolonijnych.

Na zajęciach praktycznych uczestnicy mają do dyspozycji sprzęt do celów praktykowania jogi (maty, klocki, koce do jogi, pasy, etc).

Zaliczenie: Kurs kończy się egzaminem zawierającym elementy teoretyczne i praktyczne.

UWAGA: przed zajęciami uczestnicy podpisują oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające możliwość uczestniczenia w kursie.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230,  696 721 366 e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Informacje merytoryczne: 601 352 734 lub 697 100 998

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+