PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Fizjoterapeutyczne badanie i leczenie zaburzeń napięcia mięśniowego

Drukuj

FIZJOTERAPEUTYCZNE  BADANIE I LECZENIE ZABURZEŃ NAPIĘCA MIĘŚNIOWEGO 

Kurs „Fizjoterapeutyczne badanie i leczenie zaburzeń napięcia mięśniowego” uczy właściwej oceny napięcia mięśniowego w układzie mięśniowo-powięziowym. Szczególny nacisk kładzie się na  zwiększenie umiejętności manualnych kursantów – precyzje ! w stosowaniu chwytów i technik. Jednym z najważniejszych aspektów pracy fizjoterapeuty oprócz właściwej wiedzy są jego umiejętności palpacji tkanek.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu podwyższyć kwalifikacje zawodowe uczestników poprzez wprowadzenie technik terapeutycznych, które pozwalają w sposób nowoczesny i zindywidualizowany przeprowadzić terapię pacjenta. Uczestnicy zostaną zapoznani z bardzo skutecznymi i bezpiecznymi technikami z grupy Technik Energizacji Mięśni (TEM)  w skład których wchodzi – napnij-rozluźnij,  poizometryczna relaksacja mięśni (PIR), inhibicja reciprokalna (IR), postfacylitation streching  wg. Jandy, koncentryczne napięcie izotoniczne, szybkie i wolne ekscentryczne napięcie izotoniczne. Ten zbiór technik terapeutycznych, stosowany jest do likwidowania zaburzeń istniejących w tkankach miękkich narządu ruchu. Normalizacja napięcia mięśniowego (zmniejszenie sztywności) wpływa na zmniejszenie dysbalansu mięśniowego w schorzeniach narządu ruchu, a w szczególności w problemach ortopedycznych, reumatologicznych i neurologicznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE  DLA UCZESTNIKÓW:

Kurs przeznaczony jest dla: lekarzy, fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister), masażystów oraz studentów fizjoterapii (od 2 roku studiów).

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Wiedza:

 • uczestnik zdobył wiedzę na temat wskazań i przeciwwskazań do zastosowania TEM,
 • uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie prawidłowego jak i patologicznego napięcia tkanek miękkich w chorobach ortopedyczno-neurologicznych,
 • uczestnik zdobył wiedzę w zakresie prawidłowej oceny  napięcia w układzie mięśniowo-powięziowym,
 • uczestnik zdobył wiedzę z zakresu stosowania Technik Energizacji Mięśni, co pozwala na swobodny dobór technik i sposobów postępowania w trakcie prowadzonej terapii,
 • uczestnik zdobył wiedzę teoretyczną dotyczącą objawów i możliwych reakcji pozabiegowych,

 Umiejętności:

 • uczestnik nabył umiejętność palpacji  tkanek co pozwala ocenić mu właściwe lub patologiczne napięcie mięśni,
 • uczestnik potrafi ocenić dysbalans mięśniowy w podstawowych wzorcach ruchowych
 • uczestnik  zdobył wiedzę praktyczną  z zakresu Technik Energizacji Mięśni opartych na skurczu izometrycznym, koncentrycznym, ekscentrycznym, co pozwala mu na swobodny dobór technik i sposobów postępowania w trakcie prowadzonej terapii w schorzeniach ortopedyczno-neurologicznych
 • uczestnik potrafi rozpoznać zagrożenie dla zdrowia  pacjenta, co ma bezpośredni wpływ na dalsze postępowanie terapeutyczne,
 • uczestnik potrafi zaplanować kolejne sesje terapeutyczne w procesie leczenia pacjenta

Kompetencje społeczne :

 • uczestnik działa w ramach zawodowych kompetencji i ogólnie przyjętych standardów,
 • uczestnik samodzielnie potrafi wdrożyć zdobytą wiedzę w praktyce i ustalić indywidualny program terapii
 • uczestnik ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego, doskonalenia kwalifikacji w ramach kształcenia podyplomowego i innych szkoleń w tym zakresie,

PLAN SZKOLENIA

Kurs składa się z II modułów

MODUŁ I

Opis kursu :

W części teoretycznej zostaną omówione podstawy relaksacji mięśni oparte na skurczu izometrycznym, koncentrycznym, ekscentrycznym niżej wymienionymi technikami:

 1. Napnij – rozluźnij   wg.G. Peninou
 2. Poizometryczna relaksacja mięśni (PIR)
 3. Inhibicja reciprokalna (IR)
 4. Postfacylitation streching  wg. Jandy
 5. Koncentryczne napięcie izotoniczne
 6. Szybkie ekscentryczne napięcie izotoniczne (izolityczne)
 7. Wolne ekscentryczne napięcie izotoniczne (izolityczne)

podział wg Chaitow

W części praktycznej kursu TEM zostaną zaprezentowane w/w techniki  ze szczególnym uwzględnieniem techniki „napnij-rozluźnij”

Górny kwadrant ciała - testy funkcjonalne, palpacja poszczególnych mięśni i interpretacja wyników. Leczenia napięcia mięśniowego.

Szczegółowemu badaniu i terapii zostaną poddane :

 1. poszczególne mięśnie  górnego kwadrantu ciała techniką „napnij-rozluźnij” w tym:
 • mięśnie szyi głębokie i powierzchowne
 • mięśnie obręczy barkowej, stawu ramiennego
 • mięśnie ramienia i przedramienia
 • mięśnie kręgosłupa piersiowego

MODUŁ II

W części praktycznej II modułu kursu  zostaną zaprezentowane TEM ze szczególnym uwzględnieniem techniki „napnij-rozluźnij”

Dolny kwadrant ciała - testy funkcjonalne, palpacja poszczególnych mięśni i interpretacja wyników. Leczenia napięcia mięśniowego.

Szczegółowemu badaniu i terapii zostaną poddane :

 1. poszczególne mięśnie  dolnego kwadrantu ciała techniką „napnij-rozluźnij” w tym :
 • mięsnie kręgosłupa lędźwiowego
 • mięśnie brzucha
 • mięśnie obręczy biodrowej, stawu biodrowego
 • mięsnie uda i podudzia

PROWADZĄCY:

 

Teresa Gniewek

Absolwentka i wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, wydział rehabilitacji ruchowej oraz Medycznego Studium Zawodowe Instruktorów Terapii Zajęciowej. Główne obszary zainteresowania w  pracy dydaktyczno-naukowej to terapia manualna, terapia mięśniowo-powięziowa i  analiza ruchu. Uczestniczka wielu  sympozjów i kongresów dla fizjoterapeutów, posiada liczne certyfikaty uzyskane na kursach prowadzonych przez wybitnych wykładowców z w/w zagadnień, między innymi: kurs terapii manualnej w/g K. Levita, , kursy japońskiej terapii manualnej „Yumeiho” (terapia miednicy), PNF podstawowy i rozwijające, McKenzie, N.A.P., kursy z zakresu analizy ruchu : Muscle Balance,  Kinetic Control, Movement System Impairment (MSI), Performance Stability, kursy z kinesiotapingu i tapingu sztywego, oraz kursy z zakresu uwalniania mięśniowo-powięziowego oraz fizjoenergetyki.

Fizjoterapią zajmuje się od 1989 roku.  Poza dydaktyką prowadzi prywatny  gabinet fizjoterapii i zajmuje się pacjentami ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi.

Realizatorka kilku projektów unijnych, szkoleń dla fizjoterapeutów i  studentów fizjoterapii z zakresu badania  i terapii napięcia mięśniowego w układzie mięśniowo-powięziowym, kinesiotapingu sztywnego oraz technik masażu głębokiego.

MIEJSCE REALIZACJI: Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38, Katowice

NAJBLIŻSZY TERMIN: I moduł 06-08.11.2020 r., II moduł 11-13.12.2020 r. - ODWOŁANE

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ:  PT - 12:00 - 19:00, SOB - 09:00 - 16:00, ND - 08:00 - 15:00

CZAS TRWANIA:  6 dni (II moduły po 3 dni), 48 h szkoleniowe/ 42 h zegarowe

KOSZT UCZESTNICTWA: 3 600 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+