Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Emerytury nauczycielskie, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, urlop dla poratowania zdrowia

Drukuj

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół i przedszkoli, pracowników działów kadrowo-płacowych szkół i przedszkoli oraz nauczycieli.

CEL SZKOLENIA: 

  • Kompleksowe omówienie problematyki związanej emeryturami nauczycielskimi, nauczycielskim świadczeniem kompensacyjnym, a także urlopem dla poratowania zdrowia;
  • Zapoznanie się z aktualnymi poglądami Inspekcji Pracy oraz sądów pracy;
  • Zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane zarówno przez pracodawców, jak i pracowników.

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dowiedzą się:

  • Jak postępować aby uzyskać określone uprawnienie;
  • Jakie dokumenty złożyć;
  • Czy posiadają określone uprawnienia.

Każdy przypadek i przepis jest szczegółowo omawiany i poparty licznymi przykładami.

PROGRAM

I. Emerytury Nauczycielskie
   a.    Warunki nabycia prawa do emerytury (emerytura nauczycielska, emerytura z tytułu wykonywania pracy w  warunkach szczególnych) - lata pracy, problem rozwiązania stosunku pracy;
   b.    Podstawa wymiaru i wysokość emerytury;
   c.    Postępowanie przed organem rentowym i Sądem Ubezpieczeń Społecznych;
   d.    Wpływ uprawnień emerytalnych na urlop dla poratowania zdrowia i inne uprawnienia nauczycielskie (nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna).

II. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
   a.    Warunki nabycia prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (katalog placówek, wiek, rozwiązanie stosunku pracy, lata pracy);
   b.    Podstawa wymiaru nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i jego wysokość;
   c.    Postępowanie o uzyskanie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (wniosek, problem rozwiązania stosunku pracy, decyzja ZUS i ewentualne odwołanie, postępowanie sądowe);
   d.    Wpływ nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego na inne uprawnienia nauczyciela (odprawa, nagroda jubileuszowa, urlop dla poratowania zdrowia itp.).

III. Urlop dla poratowania zdrowia
   a.    Przesłanki formalne;
   b.    Decyzja dyrektora i możliwość jej zaskarżenia;
   c.    Możliwość zakwestionowania wniosku nauczyciela, tryb odwoławczy;
   d.    Odwołanie z urlopu;
   e.    Wpływ urlopu na możliwość wypowiedzenia stosunku pracy; wpływ urlopu na inne uprawnienia nauczycielskie;
   f.    Wpływ urlopu na uprawnienia emerytalne i na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

PROWADZĄCY:

Tomasz Kędra  - adwokat, wykładowca i trener. W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Od 11 lat specjalizuje się w prawie oświatowym prowadząc obsługę prawną Związku Nauczycielstwa Polskiego na południu Polski. Prowadzi szkolenia warsztatowe związane z prawem pracy oraz prawem oświatowym dla dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli.

 

 


CZAS TRWANIA
: 1 dzień/5 godzin szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: 07.11.2016, godz. 15.30-19.30

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, Budynek A GWSH

KOSZT UCZESTNICTWA: 100 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

INFORMACJE I ZAPISY: Magdalena Baron, Katarzyna Westerowska
tel. +48 32 357 06 06, 32 357 06 05, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+