Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Dzień Otwarty - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Drukuj

"MOTYWACJA POD LUPĄ – czyli  co motywuje pracowników do efektywnej pracy"

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kapitał ludzki, czyli wiedza i kwalifikacje pracowników, jest najcenniejszym elementem zasobów organizacji i źródłem rynkowej przewagi. Nasze studia oferują wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania działem personalnym w firmie i wdrażania projektów związanych z najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny Human Resources. Jednocześnie w ramach studiów prowadzonych jest szereg treningów niezbędnych do pracy z ludźmi. Zarządzanie zasobami ludzkimi daje studentom wiedzę dotyczącą zagadnień organizacyjnych związanych z efektywnością organizacji, przewidywaniem i tworzeniem zasobów dla jej przyszłych potrzeb oraz zmianami struktury i kultury organizacyjnej.

Co nas wyróżnia?

Absolwenci poza dyplomem GWSH otrzymują również certyfikat ukończenia treningów i szkoleń Training Partners – firmy z 15-letnim stażem na rynku, prowadzącej treningi, szkolenia i projekty badawcze oraz doradcze i wdrożeniowe.

Kto prowadzi szkolenie?

Jan Mądry - jest prezesem Training Partners. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką między innymi zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, zarządzania zespołem produkcyjnym, budowania relacji, kreowania autorytetu lidera zespołu i pozafinansowego motywowania pracowników. Specjalizuje się w dużych projektach szkoleniowych dla firm produkcyjnych. Współtworzył projekt Polskiej Mapy Motywacji – ogólnopolskiego badania motywacji pozafinansowej oraz program studiów z zakresu ZZL.

Organizacja zajęć

Termin: 12.09.2015
Godziny: 9.00 - 13.00
Miejsce realizacji: GWSH, ul. Harcerzy Września 3, Katowice (Budynek A)

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+