Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Dzień Otwarty - Negocjacje i mediacje

Drukuj

ABC mediacji - zostań mediatorem!

Negocjacje i mediacje

Negocjowanie i mediowanie jest ciekawą alternatywą siłowych metod rozwiązywania konfliktów i sporów. Od lat 70-tych ten obszar stanowi istotny element zachodniej, demokratycznej kultury politycznej, prawnej i biznesowej. W trakcie zajęć słuchacze zdobędą wiedzę między innymi z zakresu komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu,  technik wywierania wpływu społecznego oraz prawa karnego i cywilnego. Opanują umiejętność stosowania strategii i technik negocjacyjnych oraz procedur mediacyjnych pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie sporów. Co więcej, nasze studia są prowadzone według standardów kształcenia mediatorów Ministerstwa Sprawiedliwości.

Co nas wyróżnia?

Ukończenie studiów daje uprawnienia do samodzielnego prowadzenia mediacji i ubiegania się o wpis do Sądu Okręgowego na listę stałych mediatorów sądowych.

Kto prowadzi szkolenie?

Aleksandra Skwara - psycholog, terapeuta oraz doświadczony mediator sądowy i pozasądowy. Od 1999 roku wykorzystuje swoje umiejętności w praktyce, prowadząc mediacje karne, rodzinne i cywilne. Jest wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach. Uczyła się od najlepszych europejskich i międzynarodowych specjalistów – między innymi od Christophera Moore (USA), Lisy Parkinson (Wielka Brytania), Constanzy Marzotto (Włochy) czy Daniela Bustelo (Hiszpania).

Organizacja zajęć

Termin: 12.09.2015
Godziny: 9.00 - 13.00
Miejsce realizacji: GWSH, ul. Harcerzy Września 3, Katowice (Budynek A)

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+