PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi (warsztaty praktyczne)

Drukuj

 
Warsztaty mają na celu pogłębienie i przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu:
- analizy i diagnozowania zaburzeń wzorców posturalno-motorycznych i ich konsekwencji rozwojowych 
- analizy i diagnozowania w zakresie funkcji podstawowych układów sensorycznych
- zapoznanie uczestników z ciekawymi rozwiązaniami terapeutycznymi w ramach szeroko rozumianej koncepcji neurorozwojowej
- umożliwienie opracowania propozycji terapeutycznych dla niemowląt i dzieci w oparciu 
o samodzielnie przeprowadzoną diagnozę neurorozwojową

Cel szkolenia:

  1. Zapoznanie uczestnika z zasadami diagnozy i terapii neurorozwojowej.
  2. Przygotowanie uczestnika do przeprowadzania diagnozy i określenia głównych celów usprawniania dzieci z zaburzeniami OUN.
  3. Przygotowanie uczestnika do przeprowadzania terapii neurorozwojowej dzieci z łagodnymi zaburzeniami OUN.
  4. Uświadomienie konieczności współpracy interdyscyplinarnej z ortopedą, neurochirurgiem, psychologiem, logopedą, przedstawicielem firm zaopatrzenia ortopedycznego.

Efekty szkolenia:

Wiedza

1. Uczestnik zna studium zachowań motorycznych u niemowląt dr E. Köng
2. Uczestnik zna zasady oceny zaburzeń napięcia posturalnego u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w oparciu o test stabilizacji ciała M. Matyja
3. Uczestnik zna podstawowe techniki wspomagania stosowane w terapii neurorozwojowej NDT- Bobath

Umiejętności

1. Uczestnik potrafi rozpoznać lekkie zaburzenia neurologiczne u dzieci w oparciu o studium zachowań motorycznych
2. Uczestnik potrafi określić główny problem dziecka z lekkimi zaburzeniami kontroli posturalno-odpowiednich
3. Uczestnik potrafi dobrać odpowiednie wspomagania z terapii neurorozwojowej w oparciu o przeprowadzoną diagnozę
4. Uczestnik potrafi wykonać podstawowe wspomagania neurorozwojowe w pracy z dzieckiem

Kompetencje społeczne

1. Uczestnik ma świadomość współpracy interdyscyplinarnej z ortopedą, psychologiem, logopedą, przedstawicielami firm zaopatrzenia ortopedycznego oraz z ortotykiem
2. Uczestnik ma świadomość konieczności dalszego doskonalenia warsztatu terapeutycznego


KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA

doc. dr n.k.f Małgorzata Matyja 
Specjalista rehabilitacji II stopnia, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii, w tym podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną -"Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela" (1997, 1998) i przez AWF w Katowicach w 2005. 
W 2005 ukazał się również podręcznik "Edukacja sensomotoryczna niemowląt".
Wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider i asystent wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, liczne staże zagraniczne Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizatorka pierwszego kursu NDT-Bobath prowadzonego w języku polskim (1995) oraz w kolejnych latach 1997-2001.

dr n. k. f Anna Gogola 
Pracownik Wydziału Fizjoterapii AWF Katowice, terapeutka neurorozwojowa, absolwentka licznych kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej oraz ogólnych kursów z zakresu fizjoterapii (m. in. Neurac, Neurodynamika). Jest współautorką programu oraz instruktorką studiów podyplomowych Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego realizowanego na GWSH w Katowicach, kierownikiem B+R projektu DreamMotion – opracowanie nowatorskich, mechatronicznych technologii w celu rehabilitacji osób z ciężkimi dysfunkcjami układu nerwowego. Ponadto jest współautorką koncepcji interdyscyplinarnego podejścia do leczenia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego, która została zaaplikowana w praktyce w Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka w Dąbrowie Górniczej. Jest również współautorką metody fizjoterapeutycznej DENEMS oraz jest wieloletnią instruktorką innych szkoleń z zakresu terapii neurorozwojowej. W swej karierze opublikowała wiele prac z zakresu fizjoterapii pediatrycznej w czasopismach krajowych i zagranicznych

ODBIORCY KURSU

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, fizjoterapeutów z tytułem licencjata, lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej), studenci (od 5 semestru fizjoterapii)


Od osób przystępujących do warsztatów praktycznych wymagamy ukończenia wcześniej jednego ze szkoleń (można zapisać się na 2 szkolenia od razu):
- „Fizjoterapia Dziecka Ryzyka” 
- „Bobath Basic”

lub innych Kursów i szkoleń z dziedziny fizjoterapii w pediatrii.


RAMOWY PROGRAM KURSU: 

I dzień

Zajęcia teoretyczne:
Podstawowe zasady neurorozwojowej diagnozy i terapii dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym

Zajęcia praktyczne: 
Ocena neurorozwojowa niemowlęcia w pierwszym półroczu życia. Propozycja terapii i pielęgnacji– demonstracja pracy z dzieckiem i omówienie przeprowadzonych zajęć terapeutycznych .

Ocena neurorozwojowa niemowlęcia w drugim półroczu życia. Propozycja terapii i pielęgnacji– demonstracja pracy z dzieckiem i omówienie przeprowadzonych zajęć terapeutycznych

Ocena neurorozwojowa i terapia dzieci w wieku niemowlęcym – praca uczestników z dziećmi w podgrupach. Demonstracja i uzasadnienie wybranych środków terapeutycznych. 

II dzień

Zajęcia teoretyczne:
Podstawowe zasady neurorozwojowej diagnozy i terapii dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Zajęcia praktyczne:
Ocena neurorozwojowa dziecka w wieku poniemowlęcym. Propozycja terapii – demonstracja pracy z dzieckiem i omówienie przeprowadzonych zajęć terapeutycznych .

Ocena neurorozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym lub szkolnym. Propozycja terapii – demonstracja pracy z dzieckiem i omówienie przeprowadzonych zajęć terapeutycznych

Ocena neurorozwojowa i terapia dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym lub szkolnym – praca uczestników z dziećmi w podgrupach. Demonstracja i uzasadnienie wybranych środków terapeutycznych

 

CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 godzin szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: 19-20.06.2021 r - rekrutacja otwarta

GODZINY REALIZACJI:     9.00 - 16.00

MIEJSCE REALIZACJI:    Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA:   750 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE:     Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+