PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Komunikacja w zespołach projektowych - warsztat z symulacją biznesową Królewski Ogród

Drukuj

Komunikacja w zespołach projektowych - warsztat
z symulacją biznesową Królewski Ogród

 

FORMUŁA SZKOLENIA: stacjonarna 

CZAS TRWANIA: (godz): do 7h (1 dzień)

 

DLACZEGO? 

Komunikacja jest jednym z kluczowych elementów decydujących o powodzeniu projektu lub jego porażce. Wg „Chaos report” opublikowanego przez Standish Group jest ona jedną z czterech głównych przyczyn porażek projektowych. Z tej perspektywy umiejętność właściwego komunikowania się w projekcie oraz zarządzania informacją staje się bezcenna w warsztacie kierownika projektu, a także wśród członków zespołów projektowych. Wraz z coraz większym zapotrzebowaniem na zastosowanie metodyk zwinnych na znaczeniu zyskuje nie tylko komunikacja formalna, ale także bezpośrednia.

Niniejsze szkolenie ma na celu w praktyczny sposób ukazać meandry komunikacji w projekcie oraz zasugerować konkretne metody postępowania. Uczestnicy, pracując metodą warsztatową podczas symulacji biznesowej, zostaną postawieni przed realnym wyzwaniem. To właśnie od wypracowania skutecznej metody komunikacji oraz zarządzania informacją zależeć będzie powodzenie całego przedsięwzięcia. 

W trakcie warsztatu symulacyjnego uczestnicy, bazując na własnych działaniach i doświadczeniach, samodzielnie zidentyfikują potencjalne problemy i bariery komunikacyjne. Pracując w trzech zespołach i operując na różnym poziomie wiedzy (jednocześnie znajdując się na innych poziomach w organizacji) „na własnej skórze” doświadczą   realnych sytuacji, z których wnioski i postawy będą w pełni transferowalne na grunt ich codziennej pracy.

Dzięki zastosowaniu symulacji biznesowej uczestnicy zyskają możliwość bezpośredniego zaadresowania problemów, z którymi stykają się w swojej pracy, oraz zaobserwują w jaki sposób można je rozwiązać. 

DLA KOGO?

 •         Zarządzający projektami
 •         Członkowie zespołów projektowych
 •         Osoby, które chcą zostać członkami zespołów projektowych lub zarządzającymi projektami

PROGRAM SZKOLENIA

 •         Komunikacja zespołowa
 •         Komunikacja interpersonalna
 •         Bariery w komunikacji zespołu oraz sposoby ich eliminowania;
 •         Napięcia i nieporozumienia w zespole oraz jak ich unikać;
 •         Skuteczne porozumiewanie się w grupie; 
 •         Komunikacja niewerbalna;
 •         Normy i zasady współpracy;
 •         Relacje w zespole;
 •         Konflikty i ich rozwiązywanie.
 •         Symulacja biznesowa Królewski Ogród

ZAPLANUJ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ SZKOLENIOWĄ

 1.     AGILE Project Management ® Foundation – akredytowane szkolenie z egzaminem - kliknij w link
 2.     Komunikacja w zespołach projektowych – warsztat z symulacją biznesową Królewski Ogród
 3.     AGILE Project Management ® Practitioner – akredytowane szkolenie z egzaminem  - kliknij w link

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

 

Marcin Szybkowski - Z wykształcenia i zamiłowania historyk oraz pasjonat gier, a także możliwości ich wykorzystania w edukacji.Praktyk zarządzania projektami, który stworzył szereg symulacji biznesowych. Jego symulacje w przystępny i interaktywny sposób podejmują istotne problemy organizacji, takie jak: zarządzanie projektami, procesami biznesowymi, zespołami, informacją oraz bezpieczeństwem informacji. Certyfikowany kierownik projektu AgilePM oraz PRINCE2, Scrum, posiada także certyfikat ITIL oraz Change Management. 

Podczas warsztatów, wykorzystując naukowe metody, realizuje potencjał pracowników i wprowadza skuteczne zmiany,  które zwiększają efektywność zespołów oraz konkurencyjność firm. 

W przeszłości zarządzał projektami lokalizacyjnymi oraz edukacyjnymi, a także tworzył merytoryczne programy konferencji w Nowej Zelandii. Obecnie realizuje projekty szkoleniowe z warsztatami symulacyjnymi m.in. dla sektora IT, finansowego, produkcyjnego, usługowego, publicznego.

 

Małgorzata Krepa - Ekspert ds. rozwoju pracowników i szkoleń. Doradca ds. kariery oraz rekrutacji  z wieloletnim doświadczeniem. Specjalista i praktyk w obszarze rozwoju kompetencji miękkich  oraz zwinnych metodyk zarządzania projektami. Twórca programów rozwojowych dla managerów, liderów oraz specjalistów. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała przez wiele lat pracując w korporacjach międzynarodowych, realizując się m.in. w działach rozwoju, współpracując z zespołami projektowymi, managerami wyższego i niższego szczebla.
W pracy jest również trenerem wewnętrzny, który rozwija kompetencje pracowników oraz prowadzi coachingi. 

Czas trwania: 1 dzień, do 7 h szkoleniowych

Najbliższy termin: w trakcie ustalania

godziny realizacji:  09:00 - 15:00

MIEJSCE szkolenia stacjonarnego: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3

Koszt uczestnictwa:  2000 zł  brutto/osobę - szkolenie stacjonarne

 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego - min 10 osób - termin do ustalenia z grupą

 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+