Korzyści

 • 7 na 10 badanych przyznaje, że nauczyło się podczas studiów myślenia strategicznego
 • Ponad 5 na 10 absolwentów deklaruje, że po studiach wzmocniła się ich pozycja w miejscu pracy
 • 41% mówi o awansie, co trzeci zmienił po studiach pracę na lepszą z ich punktu widzenia
 • 56% absolwentów wymienia zdobytą wiedzę biznesową jako główną korzyść ze studiów
 • 29% uznaje za korzyść kontakty zawodowe
 • 41% poprawiło umiejętności negocjacyjne i umiejętność pracy zespołowej

Dodatkowe atuty

 • certyfikat z Zarządzania Zmianą (Altkom Akademia)
 • certyfikat z Zarządzania Projektami PRINCE2®
 • 4 gry biznesowe MindLab i Training Partners
 • 3 dniowa sesja wyjazdowa do Pragi w celu realizacji zajęć w partnerskiej uczelni VŠEM
 • 4 dniowa sesja wyjazdowa do Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu oraz do University of West Hungary w Sopron