Program

Czas trwania: 4 semestry = 532 godziny
Zajęcia odbywają się w piątki (16.00-20.00) oraz soboty (9.00-18.00)

 

Sesja informacyjna; sesja integracyjna, planowanie własnego rozwoju zawodowego, automotywacja i zarządzanie czasem – efektywne wykorzystanie własnego potencjału.

Istota zarządzania i praca menedżera; ewolucja i zmiany w koncepcjach zarządzania w XX wieku; środowiskowy kontekst zarządzania: etyka, środowisko, globalizacja; ekonomia menedżerska – perspektywa makro i mikroekonomii; finanse, rachunkowość zarządcza i analiza wskaźnikowa przedsiębiorstw; elementy statystyki w zarządzaniu; elementy prawa – Kodeks Spółek Handlowych, Prawo Cywilne.

Definiowanie i zarządzanie strategią organizacji; wizja, misja i cele organizacji w procesie planowania strategicznego; analiza strategiczna; planowanie marketingowe; marketing w e-biznesie (E-commerce); zarządzanie zasobami ludzkim – w kierunku „talent management”; kształtowanie struktury organizacyjnej: projektowanie organizacji; kompleksowe zarządzanie jakością (TQM, Lean, JiT, Six Sigma itp.); zarządzanie techniką, innowacjami i systemami informacyjnymi.

Zachowania organizacyjne; procesy interpersonalne i grupowe; procesy komunikacji w organizacji; klimat i tożsamość organizacji; zarządzanie kulturą i kulturową różnorodnością.

Zarządzanie, kierowanie; przywództwo i procesy oddziaływania; zarządzanie zmianą; coaching menedżerski; narzędzia wspomagania decyzji.

Zarządzanie projektami; zrównoważony rozwój (Sustainable Development); społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR); outsourcing; e-commerce/technologie mobilne.

Komunikacja interpersonalna oraz profesjonalna prezentacja; kompetencje negocjacyjne; zarządzanie konfliktami; wywieranie wpływu; asertywność; inteligencja emocjonalna i profil osobistego kapitału zawodowego.

Opracowanie założeń projektowych; projektowanie i analiza finansowa; seminarium projektowe.

  • Nowoczesny marketing
  • Marketing w biznesie
  • Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu
  • Narzędzia doskonalenia jakości