Kadra

Studia MBA to zajęcia prowadzone wyłącznie przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę naukową oraz praktyków biznesu, mających na swoich kontach liczne sukcesy. Do znakomitego grona osób, które prowadzą zajęcia, należą m.in.:

 

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

– jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, prezesem Instytutu Studiów Podatkowych, Szefem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od ponad 30 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Jest autor ponad 1200 publikacji o tematyce podatkowej i prawno-podatkowej. Pełni również funkcję Szefa Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, jest także Członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym. W każdy poniedziałek ukazuje się w Serwisie Doradztwa Podatkowego „Komentarz nieuczesany” autorstwa profesora – www.isp-modzelewski.pl

Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

– psycholog społeczny. Wieloletni dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, aktualnie kierownik Katedry Negocjacji Instytutu Ekonomii i Zarządzania Wydziału Komunikacji Społecznej i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor wielu prac z zakresu kierowania zespołami ludzkimi, technik negocjacji i psychologii biznesu. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń menedżerskich i handlowych. Wygłaszał referaty i prowadził wykłady w wielu akademickich ośrodkach zagranicznych, m.in. w USA,  Meksyku, Indiach, Nepalu, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Finlandii. Stały uczestnik publicystycznych programów telewizyjnych i radiowych, komentator bieżących wydarzeń społecznych. Opublikował osiem książek i ponad sto  artykułów z zakresu relacji międzyludzkich.

Prof. dr hab. Józef Pfaff

– specjalizuje się między innymi w rachunkowości finansowej, krajowych i międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej oraz ich badaniu, rewizji finansowej oraz audycie i kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym i prawie bilansowym. Jest kierownikiem Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także członkiem Senackiej Komisji Finansowej i Komisji Inwestycyjnej, Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach. Ma uprawnienia biegłego rewidenta (nr 3073) i dyplomowanego księgowego. Zasiada w Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Finansów dla kandydatów na biegłych rewidentów i Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, jest ponadto członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor wielu publikacji naukowych między innymi z rachunkowości finansowej, metod i procedur audytu wewnętrznego oraz aspektów związanych z zawodem biegłego rezydenta.

Tomasz Michalik

– doradca podatkowy uznawany przez Chamber's Global, International Tax Review oraz The EuropeanLegal 500 za wiodącego eksperta w zakresie VAT na polskim rynku. Zajmuje się doradztwem podatkowym od 1993 roku. W latach 1995-2004 kierował zespołem VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young w Polsce. Wchodził w skład światowego zarządu Grupy VAT w Ernst & Young Global. Od 2004 roku jest ekspertem sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych w pracach nad projektem ustawy o VAT i jej kolejnych nowelizacji. W rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika „Rzeczpospolita” po raz ósmy z rzędu został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie VAT. Tomasz Michalik jest autorem licznych publikacji w fachowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym komentarza do ustawy o VAT, który doczekał się już 10 wydań.

Maciej Bennewicz

– dyrektor Rozwoju w firmie Norman Benett. Koordynuje prace związane z powstawaniem nowych projektów firmy oraz zespołu Managerów. Jest liderem Szkoły Coachów w ramach Norman Benett Academy akredytowanej certyfikatem EQA EMCC. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu i moderowaniu zespołów. Menedżer, trener, master coach, socjolog ze specjalizacją z psychologii po Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2006 uzyskał pierwszy w Polsce certyfikat Master Coacha u Josepha O’Connora w ramach ICC – International Coaching Community. Doświadczony coach indywidualny i grupowy szkolony między innymi przez Roberta Diltsa, Josepha O`Connora i Erica Robbiego. Master NLP z certyfikatem Richarda Bandlera. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży szkoleń skierowanych do biznesu na rynku polskim. Jest supervisorem zespołu trenerskiego i wykładowcą Szkoły Coachów NB Academy.

Janusz Cieliszak

– specjalista korporacyjnej komunikacji publicznej, aktualnie prezes Media Partners Academy (MPA). Założyciel i dyrektor międzynarodowej organizacji wymiany wiedzy PIV Inc. w Vancouver – Kanada. Organizator Działu PR, były rzecznik Ernst&Young Polska oraz organizator Działu PR w tej organizacji. Był rzecznikiem TVP S.A. oraz współautorem i koordynatorem projektu ujednoliconego logo Telewizji Polskiej. Janusz Cieliszak to także były dyrektor Akademii Telewizyjnej TVP i członek Prezydium (Steering Committee) Szkoleń Europejskiej Unii Nadawców RTV (EBU) w Genewie. Realizował projekty dla TVP, CBC, CTV, CFPL, TP SA, Rogers i innych marek w Europie, obu Amerykach i Afryce. Wykładowca komunikacji korporacyjnej m.in. dla SGH, AE w Krakowie, UJ, UW, UAM. Autor kilkunastu filmów dokumentalnych, koordynator dużych, medialnych projektów promocyjnych.