Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, GWSH otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Kosmetologia - szczegóły.

W czasie trwania studiów na Wydziale Medycznym GWSH niezbędne jest posiadanie odzieży dostosowanej do charakteru wykonywanych zajęć praktycznych. - szczegóły

Kontakt

Drukuj

 

Kierunek: Kosmetologia

40-659 Katowice
ul. Kostki Napierskiego 38

 

Dane kontaktowe: 

Biuro ds.organizacji praktycznej nauki zawodu na kierunkach medycznych: Kosmetologia oraz Fizjoterapia

(pokój C221), tel. 32 254 20 33, 32 35 70 573 kosmetologia-zespol@gwsh.pl

Specjalista ds.organizacji praktycznej nauki zawodu
mgr Sylwia Grządziel
tel. 32 35 70 573, kom. 723 868 070 (pokój C221) ,
kosmetologia-zespol@gwsh.plsylwia.grzadziel@gwsh.pl

Koordynator organizacji zajęć praktycznyczej nauki zawodu na kierunku Kosmetologia
mgr Iwona Bialik-Okopniarek (pokój C202)
663 278 090, iwona.bialik@gwsh.pl

Specjalista ds.organizacji praktycznej nauki zawodu
mgr Alla Adamek, pokój C210/I (katedra kosmetologii)
32 35 70 519, 32 35 70 527, a.adamek@gwsh.pl

Portiernia: tel. 32 35 70 513, fax: 32 252 01 95

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+