Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, GWSH otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Prawo - szczegóły.

Prawo

 • Szeroka paleta przedmiotów specjalistycznych
 • Zajęcia w niewielkich grupach umożliwiające indywidualny kontakt z wykładowcami
 • Program studiów zgodny z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz standardami krajowych i zagranicznych wydziałów prawa
Aplikuj on-line

Prawo

Drukuj

Prawo - jednolite studia magisterskie

studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)

5 lat (10 semestrów) 

 

Jeśli masz ambicje i dążysz do samodoskonalenia, umiesz dokonywać właściwej oceny sytuacji oraz realizować zadania rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem, jesteś gotowy na każdego rodzaju wyzwanie, potrafisz działać zarówno samodzielnie jak i w grupie, cechuje Cię odpowiedzialność i terminowość, jesteś dobrym słuchaczem otwartym na problemy innych – to znaczy, że prawdopodobnie masz predyspozycje do wykonywania zawodu prawnika, a to już połowa sukcesu!

Prawo to kierunek studiów pozwalający na zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przygotowującej w sposób kompleksowy do pracy zawodowej oraz do specjalizacji adwokackiej, radcowskiej, a także sędziowskiej. Prawo w GWSH otwiera drogę do kariery w wymiarze sprawiedliwości, w organach administracji rządowej i samorządowej, a także w sektorze prywatnym. Dlaczego? Ponieważ kształcimy praktycznie, tak aby absolwent oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej posiadał przede wszystkim zasób umiejętności, które po spełnieniu ustawowych wymogów formalnych, pozwolą mu aktywnie uczestniczyć w działalności aparatu władzy publicznej oraz podmiotów gospodarczych.

 

 

Wybrane kształcenia na kierunku Prawo 

 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Teoria i filozofia prawa
 • Podstawy socjologii
 • Historia polityczna Polski XX wieku
 • Prawo konstytucyjne
 • Historia doktryn politycznych i prawnych
 • Prawo rzymskie
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Socjologia prawa
 • Organizacja i zarządzanie w administracji państwowej
 • Prawo urzędnicze
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Prawo cywilne cz. 1 (ogólne i zobowiązania)
 • Prawo karne
 • Prawo pracy
 • Negocjacje i mediacje
 • Prawo administracyjne
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo konkurencji
 • Prawo rynku kapitałowego
 • Prawo cywilne cz. 2 (rzeczowe, rodzinne i spadkowe)
 • Prawo gospodarcze i handlowe
 • Negocjacje międzynarodowe
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
 • Procedura cywilna
 • Procedura karna
 • Podstawy finansów
 • Prawo bankowe
 • Prawo karno-skarbowe
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym
 • Procedura administracyjna
 • Prawo finansowe
 • Podatki i prawo podatkowe
 • Język angielski
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka zawodowa

 

 

Studia i co dalej?

Po pierwsze – masz doskonałe podstawy do tego, żeby dzięki dogłębnemu poznaniu norm prawnych na poziomie akademickim oraz poprzez kontakt z praktyką przystępować do egzaminu na takie aplikacje jak: adwokacka, radcowska, notarialna sędziowska i prokuratorska.

Po drugie – dysponujesz świetnym przygotowaniem do podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych bądź w aparacie administracji publicznej. Masz również wiedzę i umiejętności pomocne w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

 

 

Po ukończeniu studiów możesz kontynuować naukę w GWSH. Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka propozycji. Studia podyplomowe z bardzo wielu obaszarów, a wśród nich kierunki takie jak na przykład:

 • Prawo i Administracja
 • Nowoczesna administracja samorządowa
 • Kadry i płace
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Studia Menedżerskie
 • Rachunkowość
 • Gospodarka Nieuchomościami

Pełną paletę możliwości kontynuacji nauki na naszej uczelni znajdziesz tutaj.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+