Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Dział Stypendiów

  • Katowice, ul. Harcerzy Września 3
    budynek A, p. A115
  • (32) 35 70 581
  • stypendia@gwsh.pl

Stypendia - aktualności

Drukuj

Przelewy stypendium za luty będą realizowane w okolicach 27.02.2018 r.

U W A G A !

Aktualnie, w wirtualnym dziekanacie (zakładka moje finanse) widnieje stawka stypendium przyznana na semestr zimowy 2017/18.

W marcu 2018 pojawi się kwota przyznana na semestr letni 2017/18, zgodnie z poniższą informacją. 

 

I N F O R M A C J A

Stawki stypendium rektora dla najlepszych studentów uzależnione są od liczby uzyskanych punktów, liczonych zgodnie ze wzorem znajdującym się z Załączniku nr 1 do Regulaminu Stypendialnego.

 

 Poniżej znajduje się informacja na temat progów punktowych obowiązujących na poszczególnych kierunkach.

 

 Informacja na temat progów punktowych

 

I N F O R M A C J A

Stawki stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych uzależnione są od stopnia niepełnosprawności i wynoszą w roku akademickim 2017/18:

 STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRANOŚCI

MIESIĘCZNA

KWOTA PRZYZNANEGO STYPENDIUM

W SEM. ZIMOWYM 2017/18

MIESIĘCZNA

KWOTA PRZYZNANEGO STYPENDIUM

W SEM. LETNIM 2017/18

STOPIEŃ LEKKI 650,00 zł 350,00 zł
STOPIEŃ UMIARKOWANY 750,00 zł 450,00 zł
STOPIEŃ ZNACZNY 850,00 zł 550,00 zł

 

 

Stawki stypendium socjalnego uzależnione są od wysokości dochodu i wynoszą w roku akademickim 2017/18:

 DOCHÓD

MIESIĘCZNA

KWOTA PRZYZNANEGO STYPENDIUM

W SEM. ZIMOWYM 2017/18

MIESIĘCZNA

KWOTA PRZYZNANEGO STYPENDIUM

W SEM. LETNIM 2017/18

0 -599,99 1300,00 zł 800,00 zł
600,00 - 1043,00 1100,00 zł 500,00 zł

 

REGULAMIN
przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Regulamin stypendialny GWSH 2017

Załącznik nr 1 do Regulaminu Stypendialnego

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+