Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Dział Stypendiów

  • Katowice, ul. Harcerzy Września 3
    budynek A, p. A115
  • (32) 35 70 581
  • stypendia@gwsh.pl

Stypendia - aktualności

Drukuj

Publikujemy listę osób, którym zostało przyznane stypendium rektora dla najlepszych studentów - dotyczy studentów z naboru lutowego. Stypendia zostały przyznane na rok akademicki, tj. od 01.03.2017 do 28.02.2018.

Przelewy będą realizowane 30.05.2017 r.

Lista osób

 Informacja

 

Publikujemy listę osób, którym zostało przyznane stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium socjalne. Stypendia zostały przyznane na semestr letni 2016/17.

Przelewy będą realizowane 28.04.2017.

Osoby, których nie ma na liście a składały wniosek proszone sa o kontakt z biurem ds. pomocy materialnej.

Socjalne

Specjalne

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych

OD 15 LUTEGO DO 15 MARCA

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

OD 15 MARCA DO 15 KWIETNIA

O stypendium rektora dla najlepszych studentów w powyższym terminie moga starac się tylko studenci z naboru lutowego.

 

Poniżej znajduje się informacja na temat progów punktowych na poszczególnych kierunkach oraz lista uprawnionych do otrzymywania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 

Informacja

Lista osób 

 

Przelewy będa realizowane 23 grudnia.

 

Poniżej informacje na temat stypendiów specjalnych oraz socjalnych wraz z listami osób uprawnionych do pobierania w/w świadczeń.

 

Socjalne

specjalne

 

Decyzje o przyznanych stypendiach rektora dla najlepszych studentów pojawią się około 13 grudnia.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych

OD 15 WRZEŚNIA DO 15 PAŹDZIERNIKA

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

OD 15 PAŹDZIERNIKA DO 15 LISTOPADA

 

O stypendium rektora dla najlepszych studentów moga starać się wyłącznie studenci z naboru październikowego.

 

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów nalezy składac w w/w terminach w Biurze Obsługi Studenta lub wysłać na adres mailowy: stypendia@gwsh.pl

 

Bezpośredni kontakt z Biurem ds. pomocy materialnej dla studentów w miesięcu listopadzie możliwy w dniach:

Poniedziałek 7 - 15

Wtorek 7 - 15

Czwartek 7 - 15

Sobota 7.30 - 15.00

 

REGULAMIN
przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Regulamin stypendialny 2016

Załącznik nr 1 do Regulaminu Stypendialnego

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+