Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zarządzanie procesowe organizacją

Drukuj

DLACZEGO ZARZĄDZANIE PROCESOWE?

Dzięki tym studiom absolwent posiadzie umiejętności systemowego, a w tym szczególnie interdyscyplinarnego stosowania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją. Wyposażony będzie w umiejętność systemowego patrzenia na projektowanie, wdrażanie i doskonalenie (w tym optymalizację i modelowanie) procesów. Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi oraz do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach. Ma nabyte takie cechy jak samodzielność, aktywność w kształtowaniu rzeczywistości gospodarczej oraz zdolność organizowania pracy zespołowej.

DLA KOGO?

Studia te kierowane są głównie do kadry menedżerskiej najwyższego oraz średniego szczebla zatrudnionych korporacjach i lub grupach kapitałowych, chociaż wiedza zdobyta na studiach przydatna będzie także w średnich i małych przedsiębiorstwach

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach przełożą się w sposób bezpośredni na zmianę spojrzenia na organizację. Zmianę sposobu zarządzania jak i zmianę paradygmatu współczesnej organizacji. Wdrażanie podejścia procesowego przyczyni się nie tylko do poprawy wyników ekonomicznych organizacji ale także przełoży się w sposób bezpośredni na zarządzanie zmianą

 KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Praktycy zatrudnieni w korporacjach np. Grupa Kapitałowa BUMAR, specjaliści od zarządzania organizacją prowadzący zajęcia na Politechnice Śląskiej

Miejsce zajęć:

B.D.K ANDRAGOG

K.Miarki 5

Pyskowice

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+