Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Edukacja wczesnoszkolna i język angielski

Drukuj
DLA KOGO?

Studia adresowane są do kandydatów na nauczycieli wychowania przedszkolnego i języka angielskiego . Mają na celu wyposażenie nauczycieli w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki dziecka w wieku przedszkolnym oraz kształtowanie praktycznych umiejętności metodycznych niezbędnych nauczycielowi. Studia kwalifikacyjne przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne. Studia obejmują lektorat z języka angielskiego przygotowujący do certyfikowanego egzaminu ELSA (English Language SkillsAssessment). 

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Słuchaczami Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Pedagogicznych mogą być absolwenci wyższych studiów pedagogicznych  I i II stopnia. 

PROGRAM STUDIÓW

Moduł 1. Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

 liczba godzin

Psychologia rozwoju dziecka

20

Psychologia wychowawcza

20

Elementy diagnostyki psychopedagogicznej

20

Podstawy terapii pedagogicznej

30

Moduł 2. Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

 

Dydaktyka ogólna

20

Teoretyczne podstawy oddziaływań wychowawczych

20

Gry i zabawy w edukacji wczesnoszkolnej

20

Wychowanie fizyczne z elementami korekty i rehabilitacji

20

Rozwój artystyczny dziecka

10

Zabawy muzyczne dla dzieci

20

Zajęcia plastyczne

20

Zajęcia techniczne

10

Elementy arteterapii

10

Literatura dziecięca

20

Wychowanie fizyczne z elementami korekty i rehabilitacji

20

Moduł 3. Przygotowanie do prowadzenia zajęć z j. angielskiego

 

Wybrane elementy teorii nauczania j. obcego

20

Metodyka zajęć z j. angielskiego na etapie edukacji wczesnoszkolnej

50

Praktyka

150


 

CZAS TRWANIA

3 semestry (350 godzin + 150 godzin praktyk pedagogicznych)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

  • soboty: 8.00 - 16.30 
  • niedziele: 8.00 - 16.30

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna:  120 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

 

Czesne: 3600 zł (płatne w dwunastu ratach po 300 zł)

 

Termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2017

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

 

REJESTRACJA NA STUDIA

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+