Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Superwizja w pracy socjalnej

Drukuj

Kierunek prowadzony pod patronatem i przy współpracy
z Katowickim Instytutem Psychoterapii

 

 

CZAS TRWANIA

4 semestry (408 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

- soboty: 8.00 - 15.00 

- niedziele: 8.00 - 15.00

 


 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 150 zł.

czesne
poza promocją

czesne promocyjne
do 20 marca 2015
raty 1-15 rata 16

6000,00

5250,00 337,50 187,50

Aby skorzystać z promocji należy złożyć dokumenty do 20 lutego 2015 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2015

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Liczba miejsc ograniczona.

 

W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja może zostac przedłużona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 


 
O SUPERWIZJI

Superwizja jest procesem uczenia się, ciągłego rozwoju zawodowego, w którym wzbogacamy własne umiejętności. To z kolei zapewnia bezpieczną pracę z klientami pomocy społecznej, zwiększa efektywność podejmowanych działań.

Zgodnie ze współczesnymi badaniami celem superwizji jest dobro klientów, jakich pracownik służb społecznych ma pod opieką. Cel ten można osiągnąć przez wnikliwą refleksję i analizę relacji pomiędzy pracownikiem i jego klientem.

Gilbert Evans

 

CZYM JEST SUPERWIZJA

Wg. Association of National Organizations for Supervision in Europe superwizja jest metodą szkolenia i wzbogacania kompetencji w zawodach i funkcjach polegających na pracy z ludźmi, w których metodyczne działanie w interakcjach pomiędzy ludźmi jest ważnym aspektem zadań zawodowych.
Superwizja stawia przed osoba dokonująca superwizji specyficzne cele. Osoba , która jest superwizorem dokonuje analizy relacji, wzajemnego oddziaływania, podejmowanych działań przez pracownika służb społecznych, a klientem. Superwizor stymuluje integrację i rozwój osobisty i zawodowy pracownika socjalnego. Wspiera jego umiejętności i wiedzę. Rozwój kompetencji zawodowych pracownika służb społecznych staje się równie ważny jak dobro klienta pomocy społecznej , z którym pracuje. Rosnące kompetencje pracownika z pewnością przyniosą korzyść klientowi. 

 

CEL

Celem studiów jest  przygotowanie słuchaczy do prowadzenia superwizji indywidualnej i grupowej w placówkach pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, placówki opiekuńczo-wychowawcze).
Ponadto studia odpowiadają na pilną konieczność wyszkolenia superwizorów pracy socjalnej (poradnictwa rodzinnego i pracy wychowawczej), którzy zatrudnieni przez placówki pomocy społecznej prowadziliby superwizję w celu:
- edukacji i uzupełnienia wiedzy oraz doskonalenia umiejętności zawodowych pracowników pomocy społecznej,
- wsparcia w pokonywaniu psychologicznych trudności  pracy socjalnej, poradnictwa rodzinnego i pracy wychowawczej,
- zwiększania efektywności działania placówek pomocy społecznej.


DLA KOGO?

Studia są kierowane do pracowników socjalnych, psychologów i pedagogów zatrudnionych w pomocy społecznej lub mających doświadczenie zawodowe związane ze specyfiką działania pomocy społecznej.  Osób, które z racji swojego stanowiska lub zainteresowań pragną pogłębić i rozwijać swoje kompetencje związane z wspieraniem innych w rozwoju.

 

PODCZAS ZAJĘĆ, SŁUCHACZE...

- dowiedzą się czym jest superwizja, poznają różne typy i obszary zastosowania superwizji,
- zdiagnozują i rozwiną własne kompetencje przydatne do pełnienia roli superwizora,
- zdobędą umiejętność projektowania i prowadzenia spotkań superwizyjnych (indywidualnych i grupowych) oraz zastosowania przydatnych w superwizji metod i narzędzi.

 

ZALICZENIE 

Udział w 90 % zajęć jest obowiązkowy.
Sprawozdania z przeprowadzonych spotkań superwizyjnych przeprowadzanych między zjazdami.

Praca dyplomowa – realizacja pełnego projektu superwizyjnego w formie case study.

 

KADRA

Program przygotowany i prowadzony przez zespół Katowickiego Instytutu Psychoterapii (do 2011 Polski Instytut Ericksonowski filia w Katowicach) w składzie: Andrzej Jabłoński, wiesława Hartman-Momatiuk, Aleksandra Nowak, Maria Marquardt.

Zespół ma wieloletnie doświadczenie w pracy w pomocy społecznej i superwizowaniu pracy merytorycznej.

 

PROGRAM STUDIÓW 

I rok poświęcony będzie pracy w 2 obszarach:

1. Zagadnienia teoretyczne - uzupełnienie wiedzy z zakresu:
·    prawnych podstaw działania pomocy społecznej
·    diagnozy psychologicznej i psychiatrycznej,
·    wiedzy o dynamice i procesie grupowym,
·    wiedzy o systemach rodzinnych i ich zaburzeniach,
·    głównych problemów, którymi zajmuje się pomoc społeczna m.in.: praca socjalna i poradnictwo dla osób bezrobotnych, 
    starszych, zaburzonych umysłowo, upośledzonych, uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, 
    praca wychowawcza i psychokorekcyjną z dziećmi z zaburzeniami zachowania i emocjonalnymi, praca socjalna z rodzinami 
    dysfunkcyjnymi,
·    wypalenie zawodowe pracowników pomocy społecznej,
·    teoria superwizji – zasady pracy superwizora, osoby superwizowanej, proces superwizji.

2.  Kształcenie umiejętności psychologicznych w obszarach:
·    świadomość siebie, własnych zasobów i ograniczeń w relacjach interpersonalnych,
·    umiejętności psychologiczne pracy w kontakcie indywidualnym, udzielanie wsparcia,
·    umiejętności psychologiczne pracy z grupą,
·    umiejętności psychologiczne pracy z systemem rodzinnym.

 

PROGRAM RAMOWY PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW

Przedmiot

Ilość godzin

Trening interpersonalny

40

Trening umiejętności wychowawczych

16

Superwizja w pomocy społecznej –wybrane zagadnienia prawne

32

Warsztat – diagnoza psychologiczna i psychiatryczna

80

Warsztat pracy z grupą

32

Warsztat pracy z rodzina w ujęciu systemowym

16

Warsztat – główne problemy współczesnej pomocy społecznej

16

Warsztat nt. wypalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej

16

Warsztat nt. teorii superwizji – zasady pracy superwizora, osoby superwizowanej, proces superwizji

32

 

Drugi rok studiów poświęcony będzie stażom superwizyjnym przyszłych superwizorów. Obejmował będzie:

 

 Dziewięć warsztatów „Superwizja superwizji'' - superwizowanie prowadzonej superwizji przez uczestników studiów – jeden 16 godzinny warsztat w miesiącu – 144 godzin zajęć. Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest samodzielne prowadzenie superwizji indywidualnej i grupowej przez okres 10 miesięcy (łącznie około 80 godzin superwizji).

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+