Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Prawo w działalności turystycznej

Drukuj

 

http://wielkopolska.pit.org.pl/pitblog/wp-content/uploads/2013/06/Logo-PIT.jpg  http://www.slaskie.pl/zdjecia/2012/01/27/duze/1327666360.jpg

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (184 godziny)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

- soboty: 8.00 - 15.00 

- niedziele: 8.00 - 15.00

 


 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 150 zł.

czesne
poza promocją

czesne promocyjne
do 20 marca 2015
raty 1-7 rata 8

2800,00

2370,00 315,00 165,00

Aby skorzystać z promocji należy złożyć dokumenty do 20 marca 2015 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2015

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Liczba miejsc ograniczona.

 

W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja może zostac przedłużona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 


 

ADRESACI

Pracownicy biur podróży i innych firm świadczących usługi turystyczne, osoby chcące znaleźć zatrudnienie w w/w, osoby prowadzące działalność w sektorze usług turystycznych, pracownicy i osoby prowadzące działalność polegającą na organizacji imprez integracyjnych, wyjazdów, pielgrzymek, kolonii i obozów, przedsiębiorcy oraz pracownicy prowadzący hotele i ośrodki wypoczynkowe, pracownicy organów państwowych i samorządowych, urzędów marszałkowskich zajmujących się realizacją zadań państwa i samorządów w sektorze usług turystycznych, przewodnicy turystyczni, piloci wycieczek, osoby reprezentujące biura podróży (rezydenci), prawnicy pragnący poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa turystycznego

 

CEL STUDIÓW

Nabycie (poszerzenie) wiedzy z zakresu przepisów prawnych (prawo polskie i prawo UE) niezbędnej w prowadzeniu wymienionej wyżej działalności oraz umiejętności praktycznego stosowania prawa, rozwiązywanie konkretnych problemów pojawiających się w obszarze świadczenia usług turystycznych, uniknięcie błędów w prowadzonej działalności, które mogłyby skutkować odpowiedzialnością prawną i finansową

 

FORMA ZAJĘĆ

Wykłady, interaktywne ćwiczenia, warsztaty

 

UKOŃCZENIE STUDIÓW

Zaliczenie przedmiotów, końcowa praca pisemna, egzamin

 

WYKŁADOWCY

Pracownicy naukowi uczelni wyższych, prawnicy praktycy, osoby prowadzące działalność w sektorze usług turystycznych

 

PATRONAT

Polska Izba Turystyki Oddział Śląski, Śląska Organizacja Turystyczna, Tatrzański Park Narodowy

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Przedmiot

Godziny

Pojęcie, zakres i rozwój prawa turystycznego (wykład inauguracyjny)

4

Status prawny podmiotów świadczących usługi turystyczne

12

Rola organów administracji publicznej w działalności turystycznej      

8

Umowy w działalności turystycznej

16

Odpowiedzialność cywilnoprawna podmiotów świadczących usługi turystyczne

12

Prawo karne a działalność turystyczna

8

Zabezpieczenie finansowe w działalności turystycznej

8

Ubezpieczenia w działalności turystycznej

8

Prawo międzynarodowe w działalności turystycznej

8

Dochodzenie roszczeń z usług turystycznych

8

Ochrona konsumenta (klienta) usług turystycznych

8

Turystyka dzieci i młodzieży

8

Prawna regulacja szlaków turystycznych

4

Działalność turystyczna na obszarach chronionych

4

Prawo w usługach hotelarskich

8

Prawo reklamy i marketingu w działalności turystycznej

8

Prawo własności intelektualnej w działalności turystycznej

8

Prawo Internetu w działalności turystycznej

8

Prawo przewozowe w działalności turystycznej

8

Podatki w działalności turystycznej

12

Prawo pracy i inne formy zatrudnienia w działalności turystycznej

8

Prawo ochrony konkurencji i zwalczanie nieuczciwej konkurencji

8

 

184

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+