Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Organizacja Przyjazna Seniorom

Drukuj

DLACZEGO ORGANIZACJA PRZYJAZNA SENIOROM

 

 DLA KOGO SĄ NEGOCJACJE I MEDIACJE?

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

 

DODATKOWE KORZYŚCI

 

PROGRAM STUDIÓW

 

NASI WYKŁADOWCY

 

dr Urszula Marcinkowska

Socjolog, trener-praktyk. Obroniła doktorat z socjologii na Uniwersytecie Jagielońskim. Od 2004 roku pracuje w edukacji dorosłych i młozieży, przeprowadziła ponad 100 wykładów w ramach kursów i specjalizacji dla pielęgniarek i położnych. Uczestniczka kilkunastu konferencji naukowych i naukowo-szkoleniowych. Współorganizatorka czterech konferencji naukowo-szkoleniowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, na podstawie prowadzonych przez siebie badań. Współpracowała z samorządami zawodowymi, stowarzyszeniami oraz firmami medycznymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, szkołami itp.

 

 

dr Paweł Lejman 

Ryszard Parka

Sławomir Kurek 

mec.Paweł Wierzbicki 

CZAS TRWANIA

2 semestry ( godzin) 

Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu:

  • soboty: 8.00 - 15.00 
  • niedziele: 8.00 - 15.00

OPŁATY

Opłata rejestracyjna:  120 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: xxxxx  (płatne w ośmiu ratach po xxxx)

Czesne dla Absolwentów GWSH (płatne w ośmiu ratach po xxxxx)

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej oraz złożyć dokumenty do xxxx roku.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: xxxx

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Romualda Węglarska - tel. (32) 3570 582, e-mail: roma.weglarska@gwsh.pl

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

  • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
  • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
  • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu)
  • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+