Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Analiza postawy ciała w zaburzeniach stato-dynamicznych wieku rozwojowego i ich korekcja

Drukuj

Ujęcie tego zagadnienia jest trudne i często dyskusyjne. Celem kursu jest przedstawienie na podstawie najważniejszych danych z piśmiennictwa i przeprowadzonych przez różnych autorów wynikach badań, metod diagnostycznych i terapeutycznych w różnych zaburzeniach statyki zarówno funkcjonalnych jak i strukturalnych.

W ramach zajęć teoretycznych i praktycznych omawiane będą wady postawy u dzieci i młodzieży, diagnostyka, korekcja i działania prewencyjne.

Zajęcia teoretyczne stanowić będą 30% ogółu zajęć, pozostały czas przeznaczony zostanie na zajęcia praktyczne z udziałem dzieci i młodzieży.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy, fizjoterapeutów, instruktorów gimnastyki korekcyjnej.

RAMOWY PROGRAM:

1. Pojęcia/ definicje - różnicowanie pojęć:

 • postawa prawidłowa
 • postawa wadliwa
 • wady postawy

2. Neurofizjologiczny rozwój postawy ciała i jej zmienność w rozwoju osobniczym
3. a) Klasyfikacja postawy ciała w oparciu o etiopatologię (wady pierwotne i wtórne) oraz symptomatologię (zmiany funkcjonalne i strukturalne jako wada postawy niezależnie czy jest ona pierwotną czy wtórną), przyczyny zaburzeń statyki ciała
    b) Ocena ortopedyczna postawy ciała (metody, testy kliczne)

4. Wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej (plecy okrągłe, wklęsłe, płaskie)
5. Wady w obrębie klatki piersiowej (klatka piersiowa kurza, lejkowata)
6. Wady w obrębie kończyn dolnych (koślawość, szpotawość)
7. Wady w obrębie stóp
8. Boczne skrzywienia kręgosłupa - skoliozy
     a) boczne skrzywienia kręgosłupa o znanej etiologii

 • patomechanika powstawania i rozwoju skolioz
 • wrodzone boczne skrzywienia kręgosłupa
 • nabyte i rozwojowe boczne skrzywienia kręgosłupa

      b) boczne skrzywienia o nieznanej etiologii

 • podział skolioz
 • etiologia i patogeneza idiopatycznych bocznych skrzywień kręgosłupa

      c) Diagnostyka - badanie subiektywne, obiektywne, badania dodatkowe

9. Anatomiczne i fizjologiczne aspekty postępowania korekcyjnego, edukacja i reedukacja posturalna, prewencja
10. Przegląd wybranych metod terapeutycznych w leczeniu skolioz
W ramach zajęć prewencyjnych metodyczne serie ćwiczeń:

 • MSC trenujące prawidłową postawę w czasie siedzenia
 • MSC trenujące prawidłową postawę w pozycji stojącej
 • MSC trenujące prawidłowe wstawanie i siadanie
 • MSC trenujące prawidłowe pochylanie się, podnoszenie, przenoszenie i odkładanie ciężarów
 • MSC trenujące prawidłowe układanie się i wstawanie

11. Ocena wyników, dokumentacja

KADRA DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWA

dr  Barbara Gołębiowska - specjalista II stopnia rehabilitacji. Posiadane wieloletnie doświadczenie zawodowe w zamkniętych i otwartych placówkach medycznych i rehabilitacyjnych. Wykładowca z 25 – letnim stażem w Medycznym Studium Zawodowym w Zabrzu, a od 2006r. pracownik naukowy-dydaktyczny w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Posiada wiele przebytych szkoleń w kraju i poza jego granicami m.in. Wiedeń - Centrum Rehabilitacji, Lipsk - Uniwersytecka Klinika Ortopedyczna (skoliozy), Moguncja – szkolenie w ramach programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”. Przebyte wieloetapowe szkolenie w zakresie leczenia zachowawczego i profilaktyki chorób i urazów kręgosłupa zakończone uzyskaniem certyfikatu pod patronatem Międzynarodowej Akademii Chirurgów Kręgosłupa i Spondyliatrów /CIOMS WHO UNESCO WROCŁAW-GENEWA/ Klinika Spondyliatrii. Autorka podręcznika „Radiologia dla Fizjoterapeuty” wydanego przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w 2012r. oraz wielu publikacji z zakresu fizjoterapii w czasopismach krajowych i zagranicznych.

CZAS TRWANIA: 4 dni, 35 h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN:  I kwartał 2018 r.

GODZINY REALIZACJI:  9.00-17.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 1 200 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy, obuwie zmienne, ręcznik na leżankę.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+