PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Dokumentacja aplikacyjna na studia / Application

Drukuj

Dokumenty aplikacyjne na kierunek ,,Zarządzanie w języku angielskim-specjalność ,,International Business and Tourism” realizowany w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach”

Applications documents for the “Management – International Business and Tourism” study programme in English within the project “"Integrated Program of the Katowice School of Economics in Katowice".

APPLICATION DEADLINE:  30.09.2018

International candidates qualified for studies under the project "Integrated Program of the Katowice School of Economics", will participate in the free obligatory Polish language Course taking place at the KSE in the second half of October 2018 (40 teaching hours).

 

Polish Candidates

Kandydaci z Polski

International Candidates

Kandydaci z zagranicy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Aneks do regulaminu

 PROJECT REGULATIONS
Załącznik nr 1  Appendix No. 1 Aplication Form
Załacznik nr 2  Appendix No.2
Załącznik nr 3  Appendix No.3
Załącznik nr 4a  Appendix No. 4a List of subjetcs
Załącznik nr 4b  Appendix No 4b List of specisation subjetcs
Załącznik nr 5  Appendix No. 5 Description of the field of study
Załącznik nr 6  Appendix No. 6 Selected education outcomes
Załącznik nr 7  Appendix No. 7 Agreement
Załącznik nr 8a  Appendix No. 8b
ZARZADZENIE REKTORA  RECTOR’S ORDINANCE
STATUT  THE STATUTE

 

 Incomplete applications might not be verified and replied.

CONTACT:

International students
inquires, application and information: International Office int.office@gwsh.pl 

Kandydaci z Polski
zapytania, aplikacja I informacja: Biuro Obługi Studenta tel. 32 35 70 532, 32 35 70 533

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+