PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

GWSH w wykazie czasopism naukowych i wydawnictw

Drukuj

Zeszyty Naukowe Wydziały Zarządzania GWSH na liście czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH (ISSN 2451-4535) zostały uwzględnione w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (pozycja 32260) i uzyskały 70 punktów. 

Informujemy również, iż w zeszytach  publikowane artykuły przesłane przez autorów krajowych jak i zagranicznych (ze szczególnym uwzględnieniem materiałów z zakresu takich dyscyplin jak: nauki o zarządzaniu, ekonomia i finanse, nauki prawne oraz psychologia).  

Zespół redakcyjny zaprasza wszystkich zainteresowanych autorów do publikacji swoich osiągnięć naukowych oraz wyników badań w naszym czasopiśmie.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+