PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zaświadczenie o niekaralności dla uczestników zajęć z małoletnimi

Drukuj

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dotyczącym ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023.1606).

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ostatnich zmian w przepisach  (tzw. ustawa Kamilka), pragniemy poinformować, iż każda osoba (Student, Słuchacz, Opiekun, Dydaktyk, Nauczyciel zawodu itd.) która będzie uczestniczyła w wykładach, ćwiczeniach, seminariach, zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych lub innych zajęciach  z dziećmi musi spełnić wymagania, które wskaże właściwa placówka realizująca zajęcia. Z całą pewnością jednym z wymagań będzie przedstawienie zaświadczenia o niekaralności.

Chociaż instytucje mają sześciomiesięczny okres przejściowy na dostosowanie się do wymogów nowej ustawy, obserwujemy, że wiele z nich już teraz wdraża te zmiany. Dotyczy to zarówno szpitali, poradni, hospicjów, szkół, przedszkoli, żłobków, branży turystycznej, jak i innych miejsc, które świadczą usługi dla dzieci.

Student przed udaniem się na wyżej wymienione. zajęcia, w zależności oddanej placówki, może być zobligowany do okazania zaświadczenia o niekaralności.

Zaświadczenie o niekaralności jest wydawane:

  • od ręki, w dowolnym Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (opłata 30 zł), osobiście lub przez pełnomocnika. W wyjątkowych sytuacjach termin może zostać wydłużony do 7 dni, lub
  • w terminie do 10 dni jeśli wniosek zostanie złożony listownie (opłata to również 30 zł) lub przez profil zaufany (20 zł).

Uczelnia nie zwraca kosztów za wystawienie ww. zaświadczenia.

Prosimy o uwzględnienie czasu jaki jest potrzebny do uzyskania zaświadczenia przed przystąpieniem do wyżej wymienionych zajęć.

Dla ułatwienia, poniżej znajdą Państwo link do dokumentu zawierającego listę Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego dostępnych na terenie Polski.

LINK DO DOKUMENTU

Posiadanie zaświadczenia dotyczy zarówno Studentów jak i prowadzących zajęcia na terenie placówek wskazanych wyżej.

Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami przedmiotowej ustawy i odpowiednie przygotowanie się do nich.

 

_____________________________

[1] ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023.1606)

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+