PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową „Rzeka – szansa czy zagrożenie – zrównoważone zarządzanie rzeką

Drukuj

Jakie są zagrożenia i szanse rozwoju dla gospodarki obszarów nadrzecznych w Polsce? – to główne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rzeka – szansa czy zagrożenie – zrównoważone zarządzanie rzeką.” Wydarzenie, które odbędzie się z inicjatywy Akademii Górnośląskiej w dniach 6 - 7 czerwca 2024 r. w Zielonej Górze, zgromadzi ekspertów i naukowców z różnych części świata, aby wspólnie podjąć temat zrównoważonego zarządzania rzekami – jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata.

Z wielką przyjemnością chciałbym Państwa zaprosić do udziału w konferencji, której zasadniczą problematyką będą perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce jak również jej zagrożeń wynikających ze zmian zachodzących w sferze gospodarczej jak i społecznej i kulturowym. – zaprasza dr Grzegorz Jankowski, prof. AG, Prodziekan ds nauki, Prodziekan ds. kierunku Turystyka i Rekreacja.

Konferencja poświęcona będzie dyskusji nad uwarunkowaniami kompleksowego systemu zarządzania rzeką, jako całokształtu funkcjonowania społeczno-gospodarczego człowieka. Wydarzenie skupi przedstawicieli zagadnień związanych z zarządzaniem rzeką – świata nauki i biznesu, instytucji państwowych, samorządowych oraz stowarzyszeń. Celem konferencji jest również integracja środowisk związanych z żeglugą śródlądową.

Konferencja otworzy przestrzeń do nawiązywania współpracy świata nauki, praktyki i samorządu w zespołach interdyscyplinarnych. Będzie to doskonała okazja do spotkania z ekspertami z dziedziny ekonomii, gospodarki, turystyki, socjologii i innych obszarów związanych z szeroko rozumianą działalnością na rzekach w Polsce. Jak również wymiany pomysłów oraz budowania trwałych relacji zawodowych. – mówi dr Aleksander Wolski, prof. AG, Dziekan Wydziału Zamiejscowego AG w Żorach.

Konferencja skupi się na interdyscyplinarnej dyskusji, łącząc wiedzę specjalistów z różnych dziedzin naukowych. W programie swoje referaty wygłoszą m.in.: dr Grzegorz Jankowski, prof. AG, Prodziekan ds. kierunku Turystyka i Rekreacja Akademii Górnośląskiej, dr Aleksander Wolski, prof. AG, Dziekan Wydziału Zamiejscowego AG w Żorach, dr hab. D. Absalon prof. Uniwersytety Śląskiego, dr hab. J. Kuczewska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

Udział w wydarzeniu zapowiedziały renomowane uczelnie z Polski, Czech, Niemiec oraz innych krajów, co zapewni niezwykle wartościową perspektywę międzynarodową. Będzie to doskonała okazja, aby poszerzyć swoje horyzonty, nawiązać nowe kontakty naukowe i przyczynić się do rozwoju koncepcji zrównoważonego zarządzania rzekami.

Rejestracja oraz program konferencji dostępny na stronie: https://rzeka.akademiagornoslaska.pl/

 

Komitet naukowy

 • dr hab. Damian Absalon, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski, Katowice 
 • dr hab. inż. Katarzyna Dohn, prof. PŚ – Politechnika Śląska, Gliwice 
 • dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 
 • dr hab. inż. Lilla Knop, prof. PŚ – Politechnika Śląska, Gliwice 
 • dr hab. Joanna Kuczewska, prof. UWSB Merito – Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu 
 • dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG – Uniwersytet Gdański 
 • dr Aleksander Wolski, prof. AG – Akademia Górnośląska im Wojciecha Korfantego, Katowice 
 • dr Grzegorz Jankowski, prof. AG – Akademia Górnośląska im Wojciecha Korfantego, Katowice 

Komitet organizacyjny

 • Aleksander Wolski – Akademia Górnośląska im Wojciecha Korfantego, Katowice 
 • Grzegorz Jankowski – Akademia Górnośląska im Wojciecha Korfantego, Katowice 
 • Bogdan Grajewski – Polski Klaster Rzeczny,  
 • Katarzyna Boduch – Akademia Górnośląska im Wojciecha Korfantego, Katowice 
 • Małgorzata Rutowska – Akademia Górnośląska im Wojciecha Korfantego, Katowice 

 

     

 

Przedsięwzięcie: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „RZEKA – SZANSA CZY ZAGROŻENIE - ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE RZEKĄ" jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki: "Doskonała nauki II"; moduł: "Wsparcie konferencji naukowych". Kwota dofinansowania: 163 199,00 zł; całkowita wartość projektu: 184 174,00 zł.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+