PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zapraszamy na konferencję naukową w Żorach

Drukuj

W oparciu o podpisane porozumienie pomiędzy GWSH i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Żorach - już 30 września 2015 r. w Wydziale Zamiejscowym GWSH w Żorach odbędzie się konferencja naukowa: „Zagrożenia dzieci i młodzieży w sieci – cyberproblemy, diagnoza, profilaktyka”.

Głównym celem wydarzenia jest określenie charakterystyki  i skali zagrożeń uczniów żorskich szkół w zakresie cyberproblemów na bazie diagnozy społecznej zagrożeń w sieci przeprowadzonej w okresie kwiecień – czerwiec 2015 w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w mieście Żory oraz wskazanie kierunków pracy profilaktycznej w szkołach na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem  diagnozowanych problemów:

- dostarczenie aktualnej wiedzy o problemach agresji w sieci, uzależnień technologicznych, sposobów skutecznej kontroli rodzicielskiej, ochrona danych osobowych w sieci

- dostarczenie narzędzi identyfikujących problemy oraz  wyposażenie pedagogów w materiały ( scenariusze zajęć, testy przesiewowe, ) umożliwiające skuteczną profilaktykę szkolną.

W trakcie konferencji zostaną  zaproponowane algorytmy postępowania wobec uczniów z cyberproblemami oraz baza instytucji pomocowych

PLANOWANY PRZEBIEG KONFERENCJI:

1. Przedstawienie wyników  badań przeprowadzonych na terenie szkół  w zakresie cyberproblemów  na bazie diagnozy społecznej zagrożeń w sieci przeprowadzonej w okresie kwiecień – czerwiec 2015 w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w mieście Żory.
2. Omówienie problematyki agresji i cyberagresji na terenie placówek  edukacyjnych.
3. Niebezpieczeństwo świata gier komputerowych.
4. Uwarunkowania rodzinne zachowań nastolatków w sieci
5. Teatr
6. Przerwa
7. Warsztaty
a) Kontrola rodzicielska
b) Uzależnienia od gier
c) Narzędzia przesiewowe do badania nałogów technologicznych gry, hazard, telefon, Internet – portale społecznościowe
d) Wykorzystanie sieci w celach edukacyjnych, wychowawczych.
8. Podsumowanie.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+