PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zagraniczni eksperci świata nauki i biznesu w GWSH

Drukuj

Nie podlega wątpliwości, że doświadczenie zagraniczne to poznawanie kultur i wymiana poglądów. Dlatego też, niezwykle cieszy nas fakt, że w kwietniu br. mogliśmy gościć zagranicznych ekspertów, którzy stanowią stały element umiędzynarodowiania studiów w GWSH.

Dr Bill Nichols (Buckinghamshire New University, Wielka Brytania)
prowadzi zajęcia dla studentów GWSH

 

17 kwietnia br. studenci tłumnie uczestniczyli w wykładach dr Billa Nicholsa z Buckinghamshire New University – prestiżowej uczelni w Wielkiej Brytanii, partnera zagranicznego GWSH. W ramach programu Erasmus i pod opieką merytoryczną pani dr Anny Sobczyk-Kolbuch, dr Bill Nichols odwiedził naszą Uczelnię już po raz trzeci i przeprowadził cykl zajęć dla studentów z zakresu współczesnego marketingu pt.: „The current business issues: crisis management - market entry - marketing communication” [„Współczesne problemy w biznesie: zarządzenie kryzysowe – wejście na rynek – komunikacja marketingowa]. Wizyta ta była również okazją do spotkania z władzami uczelni, przedstawieniem oferty edukacyjnej i rozmów o perspektywach dalszego rozwoju wzajemnej współpracy i otwarciu nowych możliwości zdobywania międzynarodowych doświadczeń dla kadry i studentów uczelni.

 


prof. dr hab. Andrzej Bisztyga (GWSH Katowice) i dr Murat Tumay (Uniwersytet Selcuk, Konya, Turcja)
podczas spotkania w GWSH

19 kwietnia br. na zaproszenie prof. dr hab. Andrzeja Bisztygi – Pełnomocnika Dziekana ds. kierunku Administracja, dr Murat Tumay – assistant professor Wydziału Prawa Uniwersytetu Selcuk w Konya w Turcji, przeprowadził w GWSH prelekcję nt. prawa konstytucyjnego pt.: „Turkish Constitutional Law”. Pan Murat Tumay w naszej uczelni gościł już po raz drugi, wzbudzając liczne zainteresowanie przybyłych studentów. Swoją wiedzą i opiniami oraz spostrzeżeniami nt. Polski podzielił się podczas wywiadu nadawanego podczas specjalnego wydania Gorącego Kwadransu z Działem Współpracy z Zagranicą w Radiu Klimat GWSH, do posłuchania którego zapraszamy na stronie radia (www.gwsh.pl/radioklimat).

 


dr Murat Tumay podczas wykładu dla studentów GWSH


Assistant Prof. dr Murat Tumay jest profesorem prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Ukończył Prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ankara w Turcji. Zanim został wykładowcą na Wydziale Prawa Uniwersytetu Selcuk, ukończył Prawo - studia magisterskie na Uniwersytecie w Essex i doktoranckie na Uniwersytecie w Leicester w Wielkiej Brytanii. Pracował jako Honorowy Pracownik Naukowy na Uniwersytetach w Leicester, Durham i Glasgow od 2007 do 2010. W 2005 pracował jako stażysta prawniczy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Jest założycielem i dyrektorem Centrum ds. Praw Człowieka na Uniwersytecie Selcuk. Jego dziedziny naukowe to prawo konstytucyjne, międzynarodowe prawo praw człowieka, rządy prawa. Obecnie pracuje również na Wydziale Prawa Uniwersytetu Istanbul Medeniyet w Turcji.

 


Wykłady gości zagranicznych w GWSH cieszą się dużym zainteresowaniem


Studenci często mają okazję uczestniczyć w takich spotkaniach w GWSH, które umożliwiają pozyskanie dodatkowej wiedzy i kompetencji w aspekcie międzynarodowym. Wykłady i spotkania ze studentami prowadzone przez gości zagranicznych są organizowane przez Dział Współpracy z Zagranicą (www.dwz.gwsh.pl) w formie otwartej (tj. dla wszystkich zainteresowanych) oraz w języku angielskim. Słuchacze otrzymują certyfikaty uczestnictwa.

Zapraszamy na kolejne spotkania, które odbędą się w maju br.. Tym razem eksperci z Uniwersytetu Abant Izzet Baysal i z Uniwersytetu Gumushane z Turcji przeprowadzą wykłady z następującej tematyki: „Theories in Mathematics and Computer Science Education”, „Argumentation in Science Education”, „Organisational Justice”, “Classroom Management”.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+