Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wizyta dowódców Wojsk Obrony Terytorialnej w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach

Drukuj

Na zaproszenie Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA“, dnia 16 maja 2018 r. w murach Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej goszczono oficerów Wojska Polskiego, gen. brygady mgr inż. Wiesława Kukułę dowódcę WOT oraz płk. mgr inż. Tomasza Białasa - dowódcę 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Goście zostali powitani przez Jego Magnificencję Rektora GWSH prof. Krzysztofa Szflarskiego oraz przez Kierownika Katedry Prawa i Administracji prof. Andrzeja Bisztygę.

Od lewej: JM Rektor GWSH prof. Krzysztof Szaflarski, płk Tomasz Białas i gen. Wiesław Kukuła.

Generał brygady mgr inż. Wiesław Kukuła wygłosił wykład pt. Wojska Obrony Terytorialnej w systemie obronnym państwa. Wybrane aspekty procesu powstawania WOTPrzedstawił powody, dla których Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało się powołać  piąty rodzaj sił zbrojnych. Zaproszeni goście między innymi wskazali nowe formy konfliktów zbrojnych. Odpowiedzią na zagrożenie konfliktem nowej generacji jest silnie zintegrowane społeczeństwo lokalne, dysponujące rozwiniętą świadomością oraz przygotowanie i utrzymywanie członków tej społeczności do skutecznej obrony przed agresją.

Generał brygady Wiesław Kukuła podczas swojego wystąpienia na temat WOT.

W WOT służbę pełnią żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący nowy rodzaj czynnej służby wojskowej tj. Terytorialną Służbę Wojskową (TSW). Obowiązek TSW jest pełniony w obszarze swojego zamieszkania na dwa sposoby – rotacyjnie (podczas odbywania ćwiczeń i szkoleń wojskowych) oraz dyspozycyjnie (w pozostałym czasie). Głównym celem żolnierza WOT jest wspieranie lokalnej społeczności a hasłem tej formacji: „Zawsze gotowi, zawsze blisko“. Ludzie, którzy podjęli służbę w WOT, to ludzie młodzi, w większości z wykształceniem wyższym lub studiujący, silnie zmotywowani. Co dziesiąty żołnierz to kobieta. Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się m.in.:

  • prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika;
  • ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
  • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji;
  • współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego;
  • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni.
  • szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.                  

Wygłoszony wykład wywołał żywe zainteresowanie wśród studentów oraz wśród kadry. Padło wiele pytań do goszczących oficerów. Prof. A. Bisztyga nawiązał do polskich  tradycji ustrojowych dotyczących sił zbrojnych i na tym tle krótko przedstawił konstytucyjne podstawy istnienia i dziłania Polskich Sił Zbrojnych. Studenci pytali między innymi o zadania i wymagania jakie stawia się przyszłym żołnierzom WOT. Żywa dyskusja przetoczyła się także na temat roli kobiet w WOT. Spotkanie zainteresowało studentów pokazało im nowe perspektywy rozwoju i niesienia pomocy swojej lokalnej społeczności.

Inicjatorka spotkania dr Aleksandra Stopova-Kozioł dziękuje gościom za przybycie i interesujący wykład.

Poniżej od lewej: Prof. Andrzej Bisztyga - Kierownik Katedry Prawa i Administracji, płk Tomasz Białas - Dowódca 13. Ślaskiej Brygady Obrony Terytorialnej i prof. Krzysztof Szaflarski - JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach

Pracownicy i studenci podczas prelekcji generała Wiesława Kukuły.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+