PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Z wizytą w Kazachstanie

Drukuj

W dniach 24-25 października br. dr Stefan Dyrka, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania GWSH, jako przedstawiciel Górnośląskiej Wyżej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego, uczestniczył w Kazachstanie w jubileuszowej Międzynarodowej Naukowo – Praktycznej Konferencji poświęconej 70-leciu Południowo-Kazachstańskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Auezova w Szymkencie.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach (GWSH) była jednym z  współorganizatorów tej konferencji.

Konferencję poprzedził pokaz zorganizowany w miejskim teatrze w Szymkencie przybliżający uczestnikom historię kraju, w którym gościli – Kazachstanu.  Na konferencji gościło wielu przedstawicieli z zagranicy m.in. z  Anglii, Chin, Malezji, Korei, Rosji, Ukrainy, Niemiec i Polski a przewodniczył jej Zastępca Ministra Nauki i Kształcenia Kazachstanu - pan Esengazy Imangaliyev.

W trakcie plenarnego posiedzenia na konferencji Rektor Południowo-Kazachstańskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Auezova w Szymkencie – prof. dr Myrkhalykov Zhumakhan Ushkempirovich wyraził pozytywną opinię o owocnej współpracy naukowej i zagranicznej z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im W. Korfantego w Katowicach.

W ramach tej konferencji dr Stefan Dyrka przewodniczył pracom sekcji pod nazwą: „Socjalno-ekonomiczne perspektywy rozwoju regionów w warunkach wzmożonego rozwoju przemysłowo – innowacyjnego” oraz  wygłosił swój referat. W opublikowanych  materiałach  konferencyjnych zamieszczono również kilkanaście następujących artykułów pracowników dydaktyczno–naukowych oraz studentów GWSH: 

 • E-learning (distance learning) as an innovative way of supporting the higher education process at Katowice School of Economics in Poland - prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski oraz dr Anna Sobczyk-Kolbuch.
 • Psychological consequences of the economic crisis among people running their own business - dr Aleksandra Dembińska
 • Влияние туризма на окружающую природную среду - симбиоз или конфликт? - dr Dorota Chudy-Hyski
 • Perspectives of developing the food industries due to ethnocentric behaviour of Polish consumers - dr Anna Sobczyk-Kolbuch.
 • French hotel market - dr M. Hyski
 • Ecological attitudes in young consumers` decision making process as a result of sustainable marketing - dr Anna Sobczyk-Kolbuch
 • Роль мотивации в управленческой деятельности менеджера - dr Stefan Dyrka
 • A feeling of stress among the workers in Polish prisons. The theoretical analysis. - dr Adam Pawlak oraz Patrycja Janoska
 • Eco talent – the way to promote eco-marketing and eco-entrepreneurship – case study - dr Anna Sobczyk-Kolbuch
 • Entrepreneurship and work values among Polish students - mgr Dominika Ochnik
 • Tourist health cite on the example on the Krynica Zdrój in Malopolska Region - mgr Anna Staszewska
 • Интернационализация высшего образования в Польше (информационно - ознакомительная статья) - mgr J. Cop-Petrova
 • Развитие сферы туризма региона Камчатский край - Irina Volkhina.

 

Szczególnym wyróżnieniem uhonorowano artykuły naukowe Prorektora GWSH - prof. dr hab. Andrzeja Bisztygi pt.: „Проблема охраны окружающей среды в европейском праве” oraz dra Stefana Dyrki pt. „Мотивация условием эффективной деятельности менеджера  в хозяйственной деятельности”, które opublikowane zostały w specjalnym jubileuszowym wydaniu prac poświęconych 70-leciu Południowo-Kazachstańskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Auezova w Szymkencie, które zostanie także opublikowane przez Państwowy Moskiewski Uniwersytet w Federacji Rosyjskiej. Dr Stefan Dyrka jednocześnie uczestniczył w pracach kolegium redakcyjnego tego wydania. 

GWSH otrzymała również pisemne podziękowania skierowane do Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowe im. W. Korfantego w Katowicach od Rektora Południowo-Kazachstańskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Auezova w Szymkencie za zaangażowanie w rozwój współpracy pomiędzy naszymi uczelniami. 

Konferencję tę szeroko relacjonowały i bardzo pozytywnie oceniły media południowego Kazachstanu.

 

Przed wejściem podczas uroczystości 70-lecia Południowo-Kazachstańskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Auezova w Szymkencie, Kazachstan

 

Dr Stefan Dyrka – uczestnik konferencji naukowej z okazji 70-lecia Południowo-Kazachstańskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Auezova w Szymkencie, Kazachstan. 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+