PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej: Zmagania młodych ekonomistów ze Śląska

Drukuj

Czworo uczniów z Katowic, Sosnowca i Bielska-Białej z Komitetu Okręgowego przy PTE Oddział Katowice reprezentowało Województwo Śląskie podczas XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Część pisemna zawodów III stopnia odbyła się 5 kwietnia 2024 r. w Akademii Górnośląskiej, która jest Partnerem Głównym zawodów. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Edukacji.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Olimpiada skierowana jest do uczniów techników, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia oraz liceów ogólnokształcących.

Zawody III stopnia (centralne) XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej obejmują dwie części: egzamin pisemny i ustny. Pierwszy etap, czyli egzamin pisemny, który odbył się 5 kwietnia 2024 r. obejmował pytanie opisowe o charakterze ogólnym (przekrojowym) nawiązujące do hasła Olimpiady (25 punktów), zadanie analityczne sprawdzające umiejętność interpretacji zjawisk i tendencji obserwowanych w gospodarce (15 punktów), oraz 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru (60 punktów). Uczestnik z części pisemnej mógł zdobyć łącznie 100 punktów.

Aby zakwalifikować się do drugiego etapu - części ustnej, która zaplanowana jest na 12 kwietnia 2024 r., uczestnicy musieli osiągnąć minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Podczas tego etapu każdy uczestnik odpowie na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań (20 pkt) oraz zaprezentuje wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów (15 pkt).

Ogłoszenie listy laureatów Olimpiady nastąpi 12 kwietnia 2024 r.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za ich sukcesy na XXXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+