Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wyróżnienie dla profesora GWSH

Drukuj

Profesor Stefan Dyrka, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z zagranicą, został Honorowym Profesorem Państwowego Północno–Kazachstańskiego Uniwersytetu  im. M. Kozybajewa w Pietropawłowsku.

Wyróżnienie przyznane przez Senat Kazachstańskiego Uniwersytetu to wyraz uznania dla profesora Dyrki, za zaangażowanie we współpracę naukową i dydaktyczną. Doskonałe relacje profesora z ośrodkami akademickimi w Kazachstanie zaowocowały nie tylko osiągnięciami naukowymi, ale również przyczyniły się znacznie do organizacji wymiany międzynarodowej studentów.

W październiku 2018 roku, Pan Profesor wygłosił szereg wykładów dla studentów i doktorantów w Państwowym Północno - Kazachstańskim Uniwersytecie  im. M. Kozybajewa w Pietropawłowsku. Efektem wizyty jest podpisanie umowy o przyjęciu przez profesora Dyrkę obowiązku zagranicznego konsultanta dwóch doktorantów Katedry Ekonomiki i Rachunkowości oraz opublikowanie wspólnego artykułu z Profesorem Szajkinem Dimuchamedowem Nurlahobnczem  w czasopiśmie naukowym Państwowego Północno –Kazachstańskiego Uniwersytetu  im. M. Kozybajewa (Nr 3/2018).

Podczas wizyty, Państwowy Północno –Kazachstański Uniwersytet  im. M. Kozybajewa w Pietropawłowsku wyróżnił profesora Stefana Dyrkę na uroczystym posiedzeniu Senatu – Rady Uczonych, Dyplomem Honorowego Profesora Państwowego Północno –Kazachstańskiego Uniwersytetu  im. M. Kozybajewa. Uroczystość odbyła się 23 października 2018 roku. 

 

Budynek Rektoratu Państwowego Północno–Kazachstańskiego Uniwersytetu  im. M. Kozybajewa


Popiersie  Manasza Kozybajewa, którego imieniem nazwano Państwowy Północno–Kazachstańskiegi Uniwersytet

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+