PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wyróżnienie dla profesora GWSH

Drukuj

Profesor Stefan Dyrka, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z zagranicą, został Honorowym Profesorem Państwowego Północno–Kazachstańskiego Uniwersytetu  im. M. Kozybajewa w Pietropawłowsku.

Wyróżnienie przyznane przez Senat Kazachstańskiego Uniwersytetu to wyraz uznania dla profesora Dyrki, za zaangażowanie we współpracę naukową i dydaktyczną. Doskonałe relacje profesora z ośrodkami akademickimi w Kazachstanie zaowocowały nie tylko osiągnięciami naukowymi, ale również przyczyniły się znacznie do organizacji wymiany międzynarodowej studentów.

W październiku 2018 roku, Pan Profesor wygłosił szereg wykładów dla studentów i doktorantów w Państwowym Północno - Kazachstańskim Uniwersytecie  im. M. Kozybajewa w Pietropawłowsku. Efektem wizyty jest podpisanie umowy o przyjęciu przez profesora Dyrkę obowiązku zagranicznego konsultanta dwóch doktorantów Katedry Ekonomiki i Rachunkowości oraz opublikowanie wspólnego artykułu z Profesorem Szajkinem Dimuchamedowem Nurlahobnczem  w czasopiśmie naukowym Państwowego Północno –Kazachstańskiego Uniwersytetu  im. M. Kozybajewa (Nr 3/2018).

Podczas wizyty, Państwowy Północno –Kazachstański Uniwersytet  im. M. Kozybajewa w Pietropawłowsku wyróżnił profesora Stefana Dyrkę na uroczystym posiedzeniu Senatu – Rady Uczonych, Dyplomem Honorowego Profesora Państwowego Północno –Kazachstańskiego Uniwersytetu  im. M. Kozybajewa. Uroczystość odbyła się 23 października 2018 roku. 

 

Budynek Rektoratu Państwowego Północno–Kazachstańskiego Uniwersytetu  im. M. Kozybajewa


Popiersie  Manasza Kozybajewa, którego imieniem nazwano Państwowy Północno–Kazachstańskiegi Uniwersytet

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+