PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wyniki badania losów zawodowych absolwentów

Drukuj

Miło nam przekazać wyniki monitoringu losów zawodowych absolwentów. Dane dotyczą badania pilotażowego, które zostało przeprowadzone w pierwszym kwartale tego roku. Ankietowanymi byli studenci Zarządzania, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2011/2012.

Badanie miało na celu weryfikację:

  •   przebiegu kariery respondentów,
  •   kompetencji i umiejętności absolwenta na rynku pracy,
  •   warunków zatrudnienia,
  •   sposobów poszukiwania pracy,
  •   satysfakcji z wykonywanej pracy oraz stopnia zgodności pracy z kierunkiem studiów,
  •   przyczyn pozostawania bez pracy.

Przekazane dane dotyczą badania pilotażowego, które zostało przeprowadzone w pierwszym kwartale tego roku. 

Poniżej publikujemy najważniejsze wnioski z badania. Z raportem szczegółowym można się zapoznać w siedzibie Biura Karier (bud. A, pokój 005).

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+