Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wyniki badania losów zawodowych absolwentów

Drukuj

Miło nam przekazać wyniki monitoringu losów zawodowych absolwentów. Dane dotyczą badania pilotażowego, które zostało przeprowadzone w pierwszym kwartale tego roku. Ankietowanymi byli studenci Zarządzania, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2011/2012.

Badanie miało na celu weryfikację:

  •   przebiegu kariery respondentów,
  •   kompetencji i umiejętności absolwenta na rynku pracy,
  •   warunków zatrudnienia,
  •   sposobów poszukiwania pracy,
  •   satysfakcji z wykonywanej pracy oraz stopnia zgodności pracy z kierunkiem studiów,
  •   przyczyn pozostawania bez pracy.

Przekazane dane dotyczą badania pilotażowego, które zostało przeprowadzone w pierwszym kwartale tego roku. 

Poniżej publikujemy najważniejsze wnioski z badania. Z raportem szczegółowym można się zapoznać w siedzibie Biura Karier (bud. A, pokój 005).

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+