PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wykłady z marketingu międzynarodowego w ramach programu Erasmus +

Drukuj

W połowie listopada br. Dziekan GWSH ds. rozwoju naukowego oraz współpracy z zagranicą, dr Anna Sobczyk-Kolbuch, przeprowadziła serię wykładów z zakresu marketingu międzynarodowego podczas wymiany  naukowej w programie Erasmus+ w Niemczech.

 Tematem wykładów przeprowadzonych w niepublicznej Uczelni Wyższej – Fachhochschule Der Wirtschaft była „Polityka komunikacji przedsiębiorstw z rynkiem w wymiarze międzynarodowym – aspekty praktyczne”. Wykłady oraz warsztaty odbywały się w Paderborn w siedzibie głównej Uczelni oraz jej wydziałach zamiejscowych w Bielefied oraz Mettmann. Uczestnicy zadawali wiele interesujących pytań związanych z polską gospodarką, kulturą oraz polityką. Prowadząca zajęcia, dr Anna Sobczyk-Kolbuch poruszyła m.in. problematykę zarówno zachowań konsumentów, jak i strategii marketingowych przedsiębiorstw ukierunkowanych na nowoczesne zarządzanie relacjami z klientami.

Dodatkowym elementem wymiany w ramach programu Erasmus+ było podjęcie rozmów z kadrą naukową z uczelni FHDW, co zaowocowało licznymi pomysłami na wspólne badania oraz publikacje z zakresu marketingu oraz zarządzania, a także ustalonym wstępnie projektem badawczym odnośnie wpływu programu Erasmus+ na mobilność międzynarodową studentów oraz kadry, jak również na poznawanie rynków w wymiarze międzykulturowym.

- Zachęcam wszystkich Studentów oraz Pracowników do aktywnego udziału w wymianie międzynarodowej – inspiruje dr Anna Sobczyk-Kolbuch – Wyjazd nie tylko poszerza horyzonty naukowe, ale także ma bardzo praktyczny wymiar związany z funkcjonowaniem podmiotów różnych branż w przestrzeni międzynarodowej w tym przypadku naszych najbliższych sąsiadów. Możliwość bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami, a także studentami uczelni niemieckiej jest bardzo interesująca dla obu stron  – dodaje.

W roku akademickim 2016/17 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa zrealizowała kilkanaście wyjazdów pracowników do partnerskich uczelni zagranicznych oraz wyjazdy studentów na tzw. praktyki absolwenckie w ramach programu Erasmus+. Każdy uczestnik po powrocie wypełnił ankietę.  Wyniki potwierdzają, że zarówno pracownicy, jak i studenci są zadowoleni z uczestnictwa w programie. Mobilność pracowników jest obecnie, obok mobilności studentów, szczególnie ważna dla uczelni wyższych, ponieważ przekłada się nie tylko na nowe doświadczenia międzynarodowe samych pracowników, ale pośrednio pozwała studentom uczestniczyć w tej internacjonalizacji. Wyniki wskazują, że kadra dydaktyczna naszej Uczelni w wysokim stopniu poznała i rozwinęła nowe praktyczne metody nauczania – bezpośrednimi beneficjentami tych korzyści będą nasi studenci.  

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+