PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wydział Zamiejscowy AG w Żorach rozszerza współpracę ze szkołami

Drukuj

Wydział Zamiejscowy Akademii Górnośląskiej w Żorach kontynuuje rozwój sieci współpracy, podpisując nowe umowy partnerskie ze szkołami ponadpodstawowymi w regionie. Do grona szkół partnerskich AG dołącza Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach oraz Zespół Szkół nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju. Inicjatywa ta ma na celu umacnianie relacji i integrację społeczności lokalnych, jak również wzmocnienie pozycji Akademii w subregionie zachodnim województwa.

Poprzez te partnerstwa, Akademia Górnośląska dąży do bliższego zaangażowania w życie społeczne i edukacyjne regionu, promując ideę wewnętrznej integracji pod hasłem „tu żyję, tu pracuję, tu mieszkam”. Działania te mają przyczynić się do podnoszenia kompetencji mieszkańców oraz ograniczenia migracji zewnętrznej, wpływając pozytywnie na rozwój regionu.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach, pod dyrekcją mgr Beaty Pirogowicz, oraz Zespół Szkół nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju, kierowany przez mgr Jolantę Kłopeć, to najnowsi partnerzy w tej inicjatywie. Współpraca z tymi i innymi placówkami edukacyjnymi otwiera nowe możliwości dla uczniów i studentów, sprzyjając wymianie wiedzy i doświadczeń między środowiskiem akademickim a szkolnictwem ponadpodstawowym. Z ramienia Akademii Górnośląskiej porozumienia podpisał Dziekan Wydziału Zamiejscowego AG w Żorach dr Aleksander Wolski, prof. AG.

Akademia Górnośląska składa serdeczne podziękowania wszystkim dotychczasowym i nowym partnerom za zaangażowanie i wkład w wspólne przedsięwzięcie, mające na celu wzmacnianie lokalnej wspólnoty i przyczynianie się do jej rozwoju.


logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+