Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wybory Członków Rady Studentów GWSH

Drukuj

Zapraszamy do udziału w I etapie wyborów Członków Rady Studentów GWSH oraz Pełnomocników Rady Studentów ds. właściwej jednostki dydaktycznej Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

ETAP I - zgłoszenie kandydatury 
16 - 31 maja 2016 r.

 

Co zrobić żeby zostać kandydatem na Przewodniczącego Rady Studentów?

Student może stać się kandydatem na Przewodniczącego Rady Studentów, jeżeli jego kandydaturę poprze co najmniej 25 studentów Uczelni, potwierdzając to swoimi podpisami na formularzu podpisanym przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 

Co zrobić żeby zostać kandydatem na  Pełnomocnika Rady Studentów?

Student może się stać kandydatem na Pełnomocnika Rady Studentów ds. właściwej zamiejscowej jednostki dydaktycznej Uczelni, jeżeli jego kandydaturę popiera co najmniej 25 studentów tej jednostki, potwierdzając to swoimi podpisami na formularzu podpisanym przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 

  • Kandydatury muszą być zgłoszone osobiście do Uczelnianej Komisji Wyborczej, nie później niż do godziny 12:00, 31 maja 2016 r. (GWSH Katowice, pokój A212 - Rektorat)
  • Kompletna kandydatura powinna zawierać formularz zgłoszeniowy, krótką informację „o mnie”, oraz aktualne zdjęcie. 
  • Formularz zgłoszeniowy oraz lista poparcia kandydata do pobrania.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
Konrad Ziółkowski
konrad.ziolkowski@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+