Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Współpraca GWSH z Zakładem Doskonalenia Zawodowego

Drukuj

W dniu 24 czerwca 2014 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach a Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego.

Porozumienie zostało podpisane przez Pana Jacka Kwiatkowskiego - Prezesa Zarządu ZDZ oraz Rektora GWSH - prof. Krzysztofa Szaflarskiego

Porozumienie to stwarza nowe możliwości dla uczniów szkół kosmetycznych prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego. Na jego mocy:

  1. szkoły Zakładu kształcące młodzież i dorosłych w zawodzie technik usług kosmetycznych objęte będą patronatem Uczelni,
  2. absolwenci kierunków kosmetycznych będą mieli zapewnioną możliwość kontynuacji kształcenia na Uczelni w oparciu o przyjęte zasady rekrutacji,
  3. Uczelnia zobowiązuje się do preferencyjnego przyjmowania absolwentów kierunku technik usług kosmetycznych na studia I Stopnia na kierunku „Kosmetologia” oraz, w miarę możliwości do zaliczania praktyk, uznawania umiejętności nabytych i potwierdzonych w trakcie realizacji kształcenia

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa mają zamiar rozszerzyć obecną działalność również na inne obszary.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+