PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Współpraca GWSH z Zakładem Doskonalenia Zawodowego

Drukuj

W dniu 24 czerwca 2014 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach a Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego.

Porozumienie zostało podpisane przez Pana Jacka Kwiatkowskiego - Prezesa Zarządu ZDZ oraz Rektora GWSH - prof. Krzysztofa Szaflarskiego

Porozumienie to stwarza nowe możliwości dla uczniów szkół kosmetycznych prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego. Na jego mocy:

  1. szkoły Zakładu kształcące młodzież i dorosłych w zawodzie technik usług kosmetycznych objęte będą patronatem Uczelni,
  2. absolwenci kierunków kosmetycznych będą mieli zapewnioną możliwość kontynuacji kształcenia na Uczelni w oparciu o przyjęte zasady rekrutacji,
  3. Uczelnia zobowiązuje się do preferencyjnego przyjmowania absolwentów kierunku technik usług kosmetycznych na studia I Stopnia na kierunku „Kosmetologia” oraz, w miarę możliwości do zaliczania praktyk, uznawania umiejętności nabytych i potwierdzonych w trakcie realizacji kształcenia

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa mają zamiar rozszerzyć obecną działalność również na inne obszary.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+