Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Współpraca GWSH z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis”

Drukuj

W poniedziałek 22 września 2014 roku odbyła się w GWSH konferencja naukowo-metodyczna „Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”. Konferencję zorganizował Ośrodek „Metis” wraz z Górnośląska Wyższą Szkołą Handlową

Celem konferencji było zaprezentowanie wyników najnowszych badań dotyczących biologicznych mechanizmów funkcjonowania mózgu w procesie przyswajania i przechowywania informacji oraz sposobów wykorzystania wiedzy na temat biologicznych aspektów pracy mózgu w procesie dydaktycznym.

Neurodydaktyka jest w ostatnich latach bardzo intensywnie rozwijającym się obszarem nauki. Wyniki badań neurodydaktycznych są szeroko propagowane i wykorzystywane w procesie kształcenia. Stąd zapewne tak duże zainteresowanie konferencją wśród nauczycieli, którzy w liczbie blisko 200 przyjechali do GWSH.

W programie konferencji która odbyła się w budynku C Uczelni, znalazły się trzy wykłady:

  1. Dr Małgorzaty Mnich (Katedra Pedagogiki GWSH) – „Polubić szkołę, czyli o metodach szybkiego uczenia się i zapamiętywania zwanych mnemotechnikami słów kilka”,

  2. dr Moniki Sulik (Katedra Pedagogiki GWSH) – „Neurolingwistyka jako sposób odnalezienia drogi do lepszego rozumienia siebie i innych – inspiracje dydaktyczne”,

  3. dra hab. Piotra Łaszczycy (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego) – „Biologia nauczania”.

Po każdym wykładzie odbyła się dyskusja gdzie prelegenci odpowiadali również na zadawane pytania. Obrady prowadziły panie Mirosława Bochner i Ewa Kustwan-Mróz.

Konferencja była pierwszym wspólnym przedsięwzięciem dwóch katowickich instytucji edukacyjnych - Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Została ona zorganizowana w oparciu o umowę o współpracy, którą przed konferencją uroczyście podpisali Dyrektor „Metis” Pani Bożena Bucka i Rektor GWSH prof. Krzysztof Szaflarski.

 

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach a Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego. Sygnatariusze umowy: Dyrektor „Metis” Bożena Bucka oraz Rektor GWSH prof. Krzysztof Szaflarski.

 

Sesja plenarna Konferencji „Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+