Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Współpraca GWSH z międzynarodową firmą transportową

Drukuj

Pracownicy Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu ustalili zasady współpracy z austriacką firmą transportową LKW Walter.

Kolejne już spotkanie, którego tematem była współpraca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w GWSH z LKW Walter, odbyło się 29 czerwca. Ustalono na nim szczegóły dotyczące porozumienia i uzgodniono jego treść. Dokument zostanie oficjalnie podpisany w październiku. Porozumienie dotyczy współpracy w kształceniu w zakresie specjalności związanych z logistyką. W spotkaniu ze strony Uczelni uczestniczyli Dziekan Wydziału Zamiejscowego dr Teresa Rduch-Michalik, prof. dr Stefan Dyrka oraz dr Mariusz Kruczek. LKW Walter reprezentowali Krzysztof Adamczuk – HR Manager oraz Thomas Denkinger – HR Manager. 

Poniżej zdjęcie ze spotkania

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+