Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wspólny sukces fizjoterapeutów

Drukuj

Prodziekan ds. kierunku Fizjoterapia w GWSH, doc. dr n. k.f. Krzysztof Gieremek jest współtwórcą opracowania naukowego, którego temat został wybrany jednym z głównych zagadnień międzynarodowej konferencji o zdrowiu w Izraelu.

Eksperci z Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Towarzystwa Medycyny Rodzinnej  i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, wspólnie opracowali zalecenia dotyczące zapobieganiu i terapii bólów kręgosłupa oraz dysfunkcji stawów biodrowych w podstawowej opiece zdrowotnej. Opracowanie naukowe zespołu, który działa przy Ministerstwie Zdrowia, to propozycja nowego modelu opieki nad pacjentem w jednostkach PO i ma stanowić tło dla rozwiązań systemowych. Autorzy, wśród których jest m.in. doc. Gieremek, podzielają pogląd, że leczenie dolegliwości bólowych kręgosłupa czy też stawu kolanowego będące najczęstszą przyczyną zwolnień lekarskich jest działaniem multidyscyplinarnym. Wg nich, poprawa stanu zdrowia w tym względzie rodzi potrzebę włączenia do usług świadczonych przez lekarza pierwszego kontaktu wizyty fizjoterapeutycznej.

Fragment przygotowanego opracowania naukowego został wysłany do organizatorów konferencji, która odbędzie się w listopadzie w Maale Hachamisha w Izraelu. Koncepcja wzbudziła spore zainteresowanie. Nasi naukowcy zostali zaproszeni do udziału w konferencji, a zagadnienie, które jest przedmiotem ich zainteresowań naukowych, stało się jednym z głównych nurtów konferencji.  

Forum EURIPA odbędzie się w dniach 14-16 listopada 2018 r. Jego celem jest zgromadzenie lekarzy rodzinnych, pracowników służby zdrowia i stażystów medycznych, pracujących w niewielkich ośrodkach zdrowia i oferuje możliwość wymiany doświadczeń i inicjatyw na temat poprawy dostępu i zapewniania opieki potrzebującym. Forum ma na celu stworzenie platformy umożliwiającej dzielenie się różnorodnymi pomysłami, w tym solidnymi badaniami naukowymi, z korzyścią dla relacji lekarz – pacjent na poziomie podstawowej opieki medycznej, szczególnie z osobami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji, wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty. 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+