PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wdrożenie programu rozwojowego na kierunku Pielęgniarstwo w GWSH

Drukuj

Dnia 14 grudnia br. w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie, w Sali Kolumnowej odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Umowy dotyczyły dofinansowania na realizację projektów związanych m.in. z utworzeniem przez biorące udział w projekcie Uczelnie Centrów Symulacji Medycznych. Beneficjentem projektu jest również Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. Uczelnia w ramach wspomnianego projektu utworzy, dofinasowane w kwocie prawie 3 mln zł przez Europejski Fundusz Społeczny, Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo prowadzonego na Wydziale Medycznym Uczelni.  

Podczas podpisania wspomnianej umowy, Uczelnię reprezentowali: JM Rektor prof. nzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski, Dyrektor administracyjny mgr Alicja Polok oraz Kierownik Biura Projektów dr Izabela Markiewicz – Halemba.

Poniżej zamieszczamy fotorelację z przebiegu uroczystości.   

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+