Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wdrożenie programu rozwojowego na kierunku Pielęgniarstwo w GWSH

Drukuj

Dnia 14 grudnia br. w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie, w Sali Kolumnowej odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Umowy dotyczyły dofinansowania na realizację projektów związanych m.in. z utworzeniem przez biorące udział w projekcie Uczelnie Centrów Symulacji Medycznych. Beneficjentem projektu jest również Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. Uczelnia w ramach wspomnianego projektu utworzy, dofinasowane w kwocie prawie 3 mln zł przez Europejski Fundusz Społeczny, Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo prowadzonego na Wydziale Medycznym Uczelni.  

Podczas podpisania wspomnianej umowy, Uczelnię reprezentowali: JM Rektor prof. nzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski, Dyrektor administracyjny mgr Alicja Polok oraz Kierownik Biura Projektów dr Izabela Markiewicz – Halemba.

Poniżej zamieszczamy fotorelację z przebiegu uroczystości.   

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+