PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Warsztaty w Warszawie dotyczące roli Parlamentu Europejskiego i wyborów europejskich

Drukuj

18 kwietnia br. w Warszawie odbyły się inspirujące warsztaty poświęcone roli Parlamentu Europejskiego oraz tematyce związanej z wyborami europejskimi. Wydarzenie przyciągnęło liczne grono uczestników, którzy podzielają zainteresowanie życiem społeczno-politycznym Unii Europejskiej.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję debatować o kluczowych wartościach, które według nich stanowią fundament Unii Europejskiej, takich jak poszanowanie praw człowieka, równość płci, zrównoważony rozwój oraz solidarność międzynarodowa.

Jednym z kluczowych tematów poruszanych podczas warsztatów były zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy angażowali się w dyskusje na temat ich znaczenia dla przyszłości Europy oraz roli, jaką może odegrać Parlament Europejski w kształtowaniu polityki unijnej.

Warsztaty zakończyły się zgodnym przekonaniem o potrzebie aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym, co jest kluczowe dla budowania silnej i zjednoczonej Europy. Wydarzenie stało się platformą nie tylko do dyskusji, ale również do refleksji nad osobistą rolą każdego obywatela w kształtowaniu przyszłości Europy. Uczestnicy opuścili warsztaty z większą świadomością swojej potencjalnej roli w europejskim procesie decyzyjnym.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+