PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

W stronę zrównoważonej przyszłości: Strategiczne partnerstwo Akademii Górnośląskiej i Grupy Amber

Drukuj

W atmosferze wzajemnego zrozumienia i wspólnych aspiracji, Akademia Górnośląska podpisała porozumienie o współpracy z Grupą Amber, które ma na celu stymulowanie rozwoju gospodarczego, promocji nauki i edukacji w kontekście zrównoważonego rozwoju. W imieniu Grupy Amber umowę podpisał Pan Michał Gawroński – Dyrektor Zarządzający, a Akademię Górnośląską reprezentowała JM Rektor dr Marta Adamczyk. W spotkaniu udział wzięła dr Joanna Strzelczyk-Łucka, prof. AG - Prorektor ds. kształcenia AG oraz Marta Masajło – Koordynator ds. Handlowych w Grupie Amber.

To wyjątkowe wydarzenie stanowi potwierdzenie gotowości obu stron do angażowania się w działania, które przyniosą korzyści zarówno sektorowi edukacyjnemu, jak i biznesowemu, tworząc fundament pod długoterminową i owocną współpracę.

Kluczowym elementem porozumienia jest objęcie przez Grupę Amber patronatem innowacyjnego kierunku studiów podyplomowych ESG: Transformacja biznesu dla przyszłości. Inicjatywa ta ma na celu wyposażenie przyszłych liderów i specjalistów w wiedzę oraz narzędzia niezbędne do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu, który w pełni uwzględnia aspekty środowiskowe, społeczne i zarządzania.

Dodatkowo, współpraca obejmie promowanie kampanii edukacyjnych i informacyjnych dotyczących wskaźników ESG, co stanowi dowód na zaangażowanie obu instytucji w kształtowanie świadomości społecznej w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesowej.

Partnerstwo otwiera nowe możliwości dla studentów, naukowców i przedsiębiorstw, umożliwiając im dostęp do najnowszej wiedzy, badań i najlepszych praktyk z zakresu ekonomii, zarządzania oraz zrównoważonego rozwoju. Przez wspólne projekty badawcze, inicjatywy edukacyjne i wymianę doświadczeń, Akademia Górnośląska i Grupa Amber wspólnie będą dążyć do kreowania przyszłości, w której ekorozwój i odpowiedzialny biznes staną się standardem na świecie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kierunku: AG - Menedżer ESG: Transformacja biznesu dla przyszłości.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+