PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Uroczysta promocja doktorska pracownika naukowo-dydaktycznego GWSH

Drukuj

W dniu 11 grudnia 2017 r. w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta promocja doktorska.

Promowani po złożeniu przysięgi doktorskiej odebrali dyplomy z rąk promotorów. Wśród nich znalazł się również wykładowca w Katedrze Prawa i Administracji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Pan dr Daniel Wojtczak. Podstawę nadania stopnia doktora nauk prawnych stanowiła obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego rozprawa pt. „Związki zawodowe jako element konstytucyjnej zasady społeczeństwa obywatelskiego” napisana pod kierunkiem naukowym prof. nzw. dr hab. Andrzeja Bisztygi.

Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz prof. dr hab. Jacek Sobczak z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Uroczystej promocji dokonał promotor rozprawy doktorskiej prof. nzw. dr hab. Andrzej Bisztyga.


Promotor prof. nzw. dr hab. Andrzej Bisztyga i dr Daniel Wojtczak, Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego

Promotor prof. nzw. dr hab. Andrzej Bisztyga i dr Daniel Wojtczak składający przysięgę doktorską, Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego 

W środku: Dr Daniel Wojtczak

Zdjęcia zbiorowe z promocji doktorskiej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
Uniwersytet Wrocławski, Aula Leopoldina, Wrocław, 11.12.2017r.
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+