Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Uroczysta promocja doktorska pracownika naukowo-dydaktycznego GWSH

Drukuj

W dniu 11 grudnia 2017 r. w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta promocja doktorska.

Promowani po złożeniu przysięgi doktorskiej odebrali dyplomy z rąk promotorów. Wśród nich znalazł się również wykładowca w Katedrze Prawa i Administracji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Pan dr Daniel Wojtczak. Podstawę nadania stopnia doktora nauk prawnych stanowiła obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego rozprawa pt. „Związki zawodowe jako element konstytucyjnej zasady społeczeństwa obywatelskiego” napisana pod kierunkiem naukowym prof. nzw. dr hab. Andrzeja Bisztygi.

Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz prof. dr hab. Jacek Sobczak z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Uroczystej promocji dokonał promotor rozprawy doktorskiej prof. nzw. dr hab. Andrzej Bisztyga.


Promotor prof. nzw. dr hab. Andrzej Bisztyga i dr Daniel Wojtczak, Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego

Promotor prof. nzw. dr hab. Andrzej Bisztyga i dr Daniel Wojtczak składający przysięgę doktorską, Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego 

W środku: Dr Daniel Wojtczak

Zdjęcia zbiorowe z promocji doktorskiej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
Uniwersytet Wrocławski, Aula Leopoldina, Wrocław, 11.12.2017r.
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+