Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Współpraca z Międzynarodowym Uniwersytetem Kijowskim

Drukuj

W dniu 24 marca br. miało miejsce spotkanie JM Rektora Międzynarodowego Uniwersytetu Kijowskiego prof. Khachatura V. Khachaturyana oraz JM Rektora GWSH prof. nadzw. dr hab. Krzysztofa Szaflarskiego.

Spotkanie dotyczyło rozszerzenia dotychczasowej umowy między wspomnianymi Uczelniami w obszarze wzajemnej wymiany studentów oraz pracowników naukowych, a także wspólnych wydawnictw naukowych.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem stosownych umów rozszerzających wzajemną współpracę MUK oraz GWSH.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+